Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Norsk leder for internasjonal utdanningskomité

  Norsk leder for internasjonal utdanningskomité

  Jannicke Mellin-Olsen (f. 1957), overlege ved Anestesi- og intensivavdelingen ved Sykehuset Asker og Bærum, ble valgt til leder for utdanningskomiteen i WFSA (World Federation of Societies of Anaesthesiologists) under verdenskongressen i Cape Town i mars 2008.

  Mellin-Olsen går dermed inn i ledergruppen, som består av fem personer, og får ansvaret for organisasjonens utdanningsprosjekter. Utdanningskomiteen er satt sammen av medlemmer fra hele verden. Det er første gang en nordmann leder denne gruppen.

  WFSA er en sammenslutning av alle verdens anestesilegeforeninger og har status som ikke-statlig organisasjon (non-governmental organisation, NGO) gjennom WHO. Den ble grunnlagt i 1955 og har som formål å heve standarden på anestesiologitjenester. Utdanningskomiteen driver flere treningssentre rundt om i verden der lokale leger får opplæring.

  Ny avdelingsdirektør i Kunnskapssenteret

  Ny avdelingsdirektør i Kunnskapssenteret

  Anne Karin Lindahl (f. 1960) vil i juni i år gå over fra å være medisinsk direktør i Helse Sør-Øst til å bli ny avdelingsdirektør ved Kunnskapssenteret, der hun skal lede avdeling for kunnskapsbasert helsetjeneste og kvalitetsforbedring.

  Lindahl er dr.med., spesialist i generell kirurgi og karkirurgi og Master of Health Administration fra Universitetet i Oslo.

  Anders Forsdahls minnepris for 2008

  Anders Forsdahls minnepris for 2008

  Olav Helge Førde (f. 1946) ved Universitetet i Tromsø er tildelt Anders Forsdahls minnepris for 2008.

  Prisen, som i år ble utdelt for annen gang, ble opprettet i 2006 til minne om professor Anders Forsdahl, som over flere tiår bidro til å sette Tromsø-miljøet på det faglige verdenskartet gjennom sine originale forskningsbidrag om sammenhengen mellom oppvekstvilkår og helsetilstand senere i livet.

  Førde ble tildelt prisen for sin samlede og langvarige innsats for helsetjenesten i Nord-Norge. I begrunnelsen for tildelingen er det også lagt stor vekt på hans betydelige helsefaglige og helsepolitiske engasjement for problemstillinger og tiltak som har vært – og fremdeles er – viktige for helsetjenesten i nord. Olav Helge Førde er for tiden dekanus ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø, men innehar også en bistilling ved Helse Nord RHFs Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

  Lege ny leder av råd for funksjonshemmede

  Lege ny leder av råd for funksjonshemmede

  Henning Aanes (f. 1950), fylkeslege i Nordland, er i statsråd oppnevnt til ny leder av Statens råd for likestilling av funksjonshemmede. Dette er et rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner. Det oppnevnes for fire år om gangen. Rådet deltar i drøftinger med representanter for offentlige instanser og institusjoner om spørsmål av betydning for å sikre like vilkår i samfunnet for personer med nedsatt funksjonsevne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media