Overvekt gir økt kreftrisiko

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Økt kroppsmasseindeks er assosiert med høyere risiko for mange typer kreft, men for enkelte krefttyper varierer sammenhengen med kjønn og etnisitet.

  Forskerne studerte sammenhengen mellom kroppsmasseindeks (BMI) og insidensen av 20 krefttyper (1). Metaanalysen var basert på 141 artikler og 282 000 krefttilfeller. Kun prospektive studier ble inkludert.

  Enhver økning i kroppsmasseindeks på fem enheter var hos menn sterkt assosiert med adenokarsinom i oesophagus og kreft i thyreoidea, tykktarm og nyre (risikoratio > 1,2). En tilsvarende BMI-økning hos kvinner var sterkt assosiert med adenokarsinom i oesophagus, endometriekreft og kreft i galleblære og nyre. Svakere, men signifikante, sammenhenger ble funnet for en rekke andre krefttyper. Assosiasjonen mellom kroppsmasseindeks og tykktarmskreft var sterkere for menn enn for kvinner. Resultatene var konsistente på tvers av populasjoner. Økt kroppsmasse beskyttet imidlertid mot premenopausal brystkreft hos nordamerikanske, europeiske og australske kvinner, mens motsatt effekt ble observert hos østasiatiske kvinner.

  – Denne studien ser ut til å være av god kvalitet. Det er forholdsvis få metaanalyser på temaet som kun inkluderer prospektive kreftinsidensstudier, sier forsker Anders Engeland ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  – Resultatene preges av noen større norske studier der vi har hatt begrenset mulighet til å ta hensyn til mulige forstyrrende faktorer. Metaanalysen viser imidlertid at studier der man justerer for mange slike faktorer, ikke har annerledes resultater. Videre forskning bør kartlegge effekten av BMI-reduksjon på kreftrisikoen, sier Engeland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media