Hvordan kan du forholde deg til forhandlingene?

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens og Akademikernes mål er å komme frem til en best mulig revidert overenskomst gjennom forhandlinger. Vi vil tilstrebe å gi informasjon underveis, selv om det i forhandlingsprosessen alltid vil være en rekke forhold som er underlagt konfidensialitet.

  Nedenfor finner du noen aktuelle spørsmål som vil være relevante i tilknytning til forhandlingene.

  Hva skjer hvis partene kommer til enighet?

  Hva skjer hvis partene kommer til enighet?

  Da legger Legeforeningen ut informasjon om resultatet på nettet, og det kommer på trykk i Tidsskriftet. Vi kommer også til å sende ut informasjon til alle leger vi har e-postadressen til, og din tillitsvalgte kommer til å gi informasjon via møter eller e-poster.

  Hva skjer hvis partene ikke blir enige?

  Hva skjer hvis partene ikke blir enige?

  Da blir det brudd, og Riksmeklingsmannen tar over. Etter ti dager hos Riksmeklingsmannen kan hver av partene kreve at meklingen avsluttes. Meklingen skal i så tilfelle avsluttes senest fire dager senere. Hvis det kreves at meklingen avsluttes, leverer man varsel om plassfratredelse med konkrete navnelister over personer som eventuelt skal ut i streik. Streiken kan da starte tidligst fire dager etter varselet. Hvis Riksmeklingsmannen i løpet av denne tiden kommer med et meklingsforslag, skal partene vedta eller forkaste forslaget innen en frist som settes i samråd med partene. Blir et anbefalt forslag vedtatt av begge parter, er ny tariffavtale kommet i stand. Settes det ikke frem meklingsforslag, eller om et meklingsforslag blir forkastet, blir det streik. Den kan trappes videre opp ved å levere nye navnelister med fire dagers frist.

  For normaltarifforhandlingene og forhandlinger om rammeavtaler for næringsdrivende leger gjelder ikke dette tvisteløsningssystemet.

  Når får jeg vite om det blir enighet eller om det går til Riksmeklingsmannen?

  Når får jeg vite om det blir enighet eller om det går til Riksmeklingsmannen?

  Det er satt ulike frister for de forskjellige forhandlingsløpene i stat, kommune og for Spekterområdet. For KS, stat og Oslo kommune er fristen ved midnatt natt til 1. mai. Deretter skal det forhandles særavtaler. Særavtale for leger i NAV ble igangsatt i april. For Spekterområdet utløper tariffavtalen 30. april. Følg med på www.legeforeningen.no/forhandlingsnytt for å se informasjon om fremdriften i forhandlingene på dette området.

  Fristen for normaltarifforhandlingene og rammeavtaleforhandlinger er 1. juli. For HSH-området (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon) sluttføres mellomoppgjøret i løpet av april. Forhandlinger om landsoverenskomsten starter i juni. For rammeavtaler i RHF-ene er fristen 31. desember om partene sier opp avtalen.

  Noen ganger tar forhandlingene lengre tid enn forutsatt, slik at det arbeides med å finne løsninger utover fristen. Medlemmene vil holdes oppdatert under forhandlingsnytt på Legeforeningens nettsider.

  Hvis det mot formodning skulle ende med streik, hvordan får jeg informasjon dersom jeg er blant dem som er tatt ut?

  Hvis det mot formodning skulle ende med streik, hvordan får jeg informasjon dersom jeg er blant dem som er tatt ut?

  Din lokale tillitsvalgte gir denne informasjonen personlig. Tillitsvalgte mottar en oversikt fra Legeforeningen eller Akademikerne sentralt.

  Dersom jeg er i streik, hvordan får jeg beskjed når streiken er over?

  Dersom jeg er i streik, hvordan får jeg beskjed når streiken er over?

  Konflikten kan avblåses hvis en av partene gir seg, når det fremmes nytt meklingsforslag som vedtas av partene eller ved tvungen lønnsnemnd. Legeforeningen vil i en slik situasjon orientere medlemmene på nett og via e-post eller sms. Din lokale tillitsvalgt vil ta kontakt med alle de streikende når streiken avblåses, men det forutsettes også at de streikende følger med på nettsidene og i nyhetsbildet for informasjon. Du kan måtte møte på jobb umiddelbart hvis du skulle ha jobbet på det tidspunktet, så du bør selv følge godt med på hva som skjer og holde kontakten med den tillitsvalgte.

  Jeg er sykmeldt, skal ha ferie eller er i overlegepermisjon. Kan jeg bli tatt ut i en eventuell streik?

  Jeg er sykmeldt, skal ha ferie eller er i overlegepermisjon. Kan jeg bli tatt ut i en eventuell streik?

  Teoretisk kan du det, men det må jobbes grundig med planlegging av uttak for å unngå at personer som er sykmeldte, har ferie eller er i permisjoner blir berørt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media