På dagsordenen

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Det har vært spesielt mye oppmerksomhet på sykehusene i den senere tid. Det er derfor bra at allmennlegetjenesten nå settes på dagsordenen.

Det sa Kari Henriksen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet under den distriktsmedisinske konferansen i Bodø. Primærhelsetjenesten er grunnpilaren i helsetjenesten, og det er ingen tvil om at vår helse- og omsorgsminister er opptatt av helhet i helsetjenesten og av kvalitet i alle ledd. Fastlegeordningen som systemreform har vært svært vellykket, men vi står overfor en del utfordringer knyttet til allmennlegetjenesten generelt og fastlegeordningen spesielt, sa hun.

– Hovedutfordringene i allmennlegetjenesten er knyttet til kapasitet, tilgjengelighet, opprettelse av nye hjemler, rekruttering av unge leger, samarbeid mellom fastleger og andre i kommunene og i spesialisthelsetjenesten og kunnskapsutvikling inkludert forskning. Dette er primært et lokalt ansvar, men vi følger utviklingen nøye på overordnet nivå og gir innspill der vi mener det er nødvendig.

– Samarbeidet mellom fastleger og andre handler primært om samarbeid på individnivå, dvs. et fastlegeansvar, men også et forvaltningsansvar og ledelsesansvar fra kommunenes og helseforetakenes side. På forsknings- og fagutviklingsområdet synes jeg departementet og allmennlegekorpset drar godt sammen, så her må vi få kommunene til å interessere seg for området. Det er dere allmennleger, som kan faget, som må fylle dette med innhold utover de forventinger myndighetene har, sa hun og oppfordret allmennlegene til å ta kontakt med lokale partier for å gi informasjon og invitere til dialog.

– Det er gledelig at statssekretæren så tydelig sier fra at departementet nå har hørt vårt budskap om at fastlegeordningens suksess er i ferd med å bli et problem. Både i samarbeid med Helsedirektoratet og i vårt eget prosjekt Allmennmedisin 2020 vil vi gi tydelig rapport, sier Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen. – Det er flott at Kari Henriksen understreker at departementet og allmennlegekorpset drar godt sammen på forsknings- og fagutviklingsområdet, men det er nødvendig å si høyt at uten penger til forskning er det lite å dra på sammen, legger han til.

Anbefalte artikler