Les mer om ...

Artikkel

Teamtrening i akuttmedisin

Tverrfaglig trening for akuttmedisinske team i kommunehelsetjenesten fører til bedret kompetanse og økt mestringsfølelse. Kurs med bruk av simulering kan gjennomføres med få ressurser og bør videreføres i flere kommuner. Dette viser erfaringer fra ti kommuner i Finnmark.

Tverrfaglig akuttmedisinsk teamtrening i kommunehelsetjenesten

Læringsnettverk i allmennmedisin

Aktiv ledelse og tverrfaglig deltakelse er viktig for å lykkes med kollegiale nettverk for etterutdanning og fagutvikling. Ofte er det nødvendig med ekstern bistand for koordinering og veiledning. Læringsnettverk egner seg godt som metode for systematisk kvalitetsforbedring, men kunnskap om hensiktsmessig organisering er viktig. Dette går frem av et pilotprosjekt ved seks allmennlegekontorer i Sogn og Fjordane.

Læringsnettverk for bedre kvalitet i allmennpraksis

Hypertriglyseridemi som årsak til pankreatitt

Triglyseridnivåer i plasma er avhengig av kosthold og egensyntese i lever, og spesifikke mutasjoner kan føre til økte triglyseridnivåer. Hypertriglyseridemi kan også ses sekundært til bl.a. fedme, diabetes og alkoholisme. Tidlig påvisning av hypertriglyseridemi under svangerskap og ved diabetes er viktig for å forebygge akutt pankreatitt. Primærbehandling og intervensjon med antibiotika eller kirurgi ved triglyseridemiutløst pankreatitt er som ved andre former for pankreatitt.

Alvorlig hypertriglyseridemi – en viktig årsak til pankreatitt

Antipsykotikabruk ved demens

Ved atferdsproblemer og psykiatriske symptomer hos eldre med demens bør enkle, ikke-farmakologiske tiltak, for eksempel miljøendringer, atferdsterapi og musikkterapi, forsøkes først. Antipsykotika kan ha effekt, men kan gi plagsomme bivirkninger. Bruk av atypiske antipsykotika gir muligens økt risiko for hjerneslag, og slike midler bør bare gis ved alvorlige symptomer og i kort tid.

Atypiske antipsykotika hos eldre pasienter med demens

Å fortolke seg selv og andre

Ethvert menneske fortolker, og evnen til å fortolke seg selv og andre er sterkt knyttet til psykisk helse. Mentalisering er et nytt begrep for denne evnen, som er nær beslektet med empati, emosjonell intelligens, selvrefleksjon og innsikt. Hemmet mentalisering og regulering av følelser kan ligge bak psykiske symptomer, og psykoterapien kan skreddersys for å fremme pasientens evne til å mentalisere.

Om mentaliseringsbegrepet

Mentalisering – et nytt teoretisk og terapeutisk begrep

Mentaliseringsbasert terapi ved ustabil personlighetsforstyrrelse

Anbefalte artikler