Guttorm Raknes Om forfatteren
Artikkel

En ny studie tyder på at tilførsel av probiotiske bakterier ved pankreatitt kan være farlig.

Nekrotiserende pankreatitt er en fryktet komplikasjon til akutt pankreatitt, med en dødelighet på 10 – 30 %. Infeksjoner i nekrotisk peripankreatisk vev er en viktig årsak, og det er antatt at slike infeksjoner kan skyldes overvekst av bakterier i tynntarmen. En nederlandsk gruppe har undersøkt effekten av probiotikaprofylakse ved akutt pankreatitt (1).

298 pasienter innlagt med antatt alvorlig pankreatitt ble randomisert til å få placebo eller ti milliarder probiotiske bakterier av seks ulike typer. Behandlingen ble gitt enteralt to ganger daglig i inntil 28 dager. Pasientene som fikk probiotika hadde overraskende høy dødelighet (relativ risiko for død 2,5) sammenliknet med dem som fikk placebo. Åtte pasienter i behandlingsgruppen, hvorav sju som døde, fikk iskemi i tynntarmen, mot ingen i placebogruppen. Antallet infeksjonskomplikasjoner var likt i begge gruppene.

Forfatterne postulerer at bakteriene kan ha bidratt til ytterligere oksygenbehov i en tarm hvor blodforsyningen allerede var kritisk redusert. En annen mulig årsak til tarmiskemien er at de probiotiske bakteriene kan ha gitt lokal inflammasjon i mucosa.

Professor Asgaut Viste ved Kirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, kjenner ikke til at probiotika er benyttet rutinemessig ved akutt pankreatitt i Norge.

– Ved mange sykehus brukes fremdeles antibiotikaprofylakse ved alvorlige tilfeller av akutt pankreatitt, selv om dokumentasjonen ikke er helt entydig. Det er oppsiktsvekkende at så mange som fikk probiotika utviklet tynntarmsiskemi. Denne komplikasjonen ser vi i praksis aldri. Studien bekrefter at det ikke er plass for probiotika innen gastrokirurgi, sier Viste.

Anbefalte artikler