Tidsskriftet også for pasientene

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Tidsskrift for Den norske legeforening retter seg primært mot leger, men via Internett er det åpent for alle. Nærmere halvparten av dem som er inne på www.tidsskriftet.no er ikke-leger – det er pasienter, pårørende og annet helsepersonell på jakt etter informasjon. Dette har vi nå tatt konsekvensen av ved å legge ut korte, pasienttilpassede nyhetssaker på nettsidene våre, med lenker til de vitenskapelige artiklene (www.tidsskriftet.no/?nota_id=433). Disse nyhetssakene er også tilgjengelige via et nytt informasjonstilbud, HvilePuls, som er utviklet for legens venteværelse.

Anbefalte artikler