Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Endrede nivåer av spindelproteiner kan forklare hvorfor kreftceller er aneuploide, og det kan være et tidlig tegn på dysplasi i tykktarmen.

Espen Burum-Auensen. Foto Bente Devik, Foto og Videotjenesten, Rikshospitalet

I mange kreftceller er det ukontrollert distribusjon av arvemateriale ved deling – cellene får for mye eller for lite DNA. Dette kan være en av de tidlige kritiske hendelsene i kreftutvikling. Espen Burum-Auensen har undersøkt om feilfunksjon av spindelproteiner kan forklare fenomenet.

– Vi har studert vev fra pasienter med sporadisk tykktarmskreft og fra pasienter med tykktarmskreft assosiert med ulcerøs kolitt. I sporadisk tykktarmskreft var nivået av alle spindelproteinene signifikant økt. Mengden av BUB1B var imidlertid betydelig lavere i aneuploide svulster enn i diploide. Økt ekspresjon av Aurora A og redusert ekspresjon av Aurora B var knyttet til dårlig prognose, sier Burum-Auensen.

I overgangen fra ikke-dysplasi til dysplasi i slimhinnen hos pasienter med langvarig ulcerøs kolitt var nivået av Aurora A signifikant redusert, mens mengden BUB1B var økt. Denne forandringen kan være en biologisk markør for dysplasiutvikling hos disse pasientene.

– Kunnskap om hvordan celler utvikler aneuploiditet kan bidra til at man kan oppdage kreft på et tidlig stadium og kan muligens også brukes til å identifisere pasienter med høy risiko for kreftutvikling, sier Burum-Auensen.

Han forsvarte avhandlingen Expression of spindle proteins in colorectal carcinogenesis and their association to DNA aneuploidy for Ph.D.-graden 25.1. 2008 ved Universitetet i Oslo.


Aneuploiditet: For lite eller for mye arvestoff i cellen.

Spindelproteiner: Proteiner som regulerer fordelingen av arvestoff under celledelingen.

Aurora A, Aurora B: Proteinkinaser som er aktive i mitose. Sørger for en symmetrisk organisering av den mitotiske spindel og kromosomer ved å kontrollere bl.a. modning, duplisering og separasjon av sentrosomer.

BUB1B: Spindelsjekkpunktprotein. BUB1B-kinase aktiveres når spindelapparatet ikke er korrekt knyttet til kromosomene i metafase.

Anbefalte artikler