KUNNGJØRING

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet vedtatt følgende:

Kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus godkjennes som gruppe II-utdanningsinstitusjon i mamma- og para-/thyreoideakirurgi. Spesialistreglene i denne spesialiteten er ennå ikke fastsatt, godkjenning er derfor gitt på grunnlag av de generelle kravene til gruppe II-utdanningsinstitusjoner.

Vedtaket gjelder fra 25.3. 2008.

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Buskerud, godkjennes som gruppe II-utdanningsinstitusjon i blodsykdommer, i relasjon til spesialistreglene i denne spesialiteten.

Vedtaket gjelder fra 25.3. 2008.

Årsmøter og vårmøter

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk forening for arbeidsmedisin (Nfam) arrangerer vårkonferanse på Refsnes Gods ved Moss fra 4. – 6. mai. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=8058

Sør-Trøndelag legeforening har årsmøte tirsdag 6. mai.

Norsk barnelegeforening har vårmøte i Fredrikstad fra 29. – 31. mai. Foreningens årsmøte avholdes fredag 30. mai. Tema for vårmøtet er bl.a. diabetes og internasjonal barnehelse.

Norsk Cardiologisk Selskap har vårmøte i Bergen fra 29. – 31. mai. Tema for møtet er bl.a. fag eller økonomi – hva skal styre pasientbehandlingen?

Norsk forening for infeksjonsmedisin og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi arrangerer felles vårmøte 29. og 30. april i Kristiansand.

Norsk nyremedisinsk forening arrangerer vårmøte på Rica Ishavshotell, Tromsø 4. – 7. juni.

Norsk forening for lungemedisin arrangerer vårmøte i Ålesund 5. – 7. juni.

Rogaland legeforening har årsmøte torsdag 12. juni.

Anbefalte artikler