Minileder

Forsidebildet

Jan C. Frich

I dette nummeret

Nyheter

Medisin og vitenskap

Tove Nystad
Marita Melhus
Eiliv Lund
Ragnar Eriksen
Johnny Vegsundvaag
Torstein Hole
Torstein Holm Morstøl
Trine Ranheim
Bente Halvorsen
Berit Woldseth
Terje Rootwelt
Lars Johansson
Åse Borgejordet
Jan I. Pedersen
Hanne Strøm
Anders Engeland
Elisabeth Eriksen
Solveig Sakshaug
Marit Rønning
Inger Sandvig
Bjørn Tennøe
Ann-Sofie Eriksson
Eylert Brodtkorb

Perspektiv og debatt

Anna Midelfart
Ivar Skjåk Nordrum
Jana Midelfart Hoff
Kaare R. Norum
Karl Jensen
Elisabeth Swensen
Petter Gjersvik
Olav Molven
Jørgen Holmboe
Kristin Cordt-Hansen
Kåre I. Birkeland

Aktuelt i foreningen

Cecilie Bakken
Lisbet T. Kongsvik

Oss imellom

Anna Midelfart
John Bjørn Nilsen
Gerhard Hauss
Harald Omland
Hans Thomas Fjære

På tampen

Elisabeth Swensen