Det norske klassesamfunnet

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Bildet av Norge som et land uten klasseskiller slår nå store sprekker. Mye tyder på at de med svakest økonomi, lavest sosial status og manglende sosialt nettverk – nettopp dem velferdsstaten skulle ivareta – er de som får det dårligste tilbudet fra det offentlige. Helsetilsynet meldte nylig at tvang i psykisk helsevern ser ut til å være nær knyttet til fattigdom. Hele 40 % av tvangsinnlagte har ikke egen bolig! Hvem ivaretar deres rettigheter? Og hvem tar seg av dem når de skrives ut? Samtidig viste Kari H. Eika i sitt doktorgradsarbeid at syke eldre uten pårørende eller uten aktive pårørende blir taperne i ordningen med fritt sykehjemsvalg. De er for dårlige til selv å klage og dermed å kunne flytte fra et sykehjem som ikke holder mål. Når beboerne med de mest aktive pårørende flytter, kan det i tillegg oppstå et klasseskille mellom sykehjemmene. Er det slik vi vil ha det?

Anbefalte artikler