Fedme kan føre til nyresvikt

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overvekt er en sterk, vanlig og modifiserbar risikofaktor for nyresvikt.

  Overvekt har mange negative helseeffekter, men kun i få studier har man undersøkt om overvekt også har sammenheng med nyresvikt.

  I en retrospektiv kohortstudie fra California ble 320 000 personer fulgt opp i 15 – 35 år (1). Det ble påvist nesten 1 500 tilfeller med nyresvikt i løpet av ca. 8,4 millioner personår. Høy kroppsmasseindeks (BMI) var en risikofaktor for nyresvikt uavhengig av andre risikofaktorer som diabetes, hypertensjon og røyking. Risikoen økte med økende overvekt. Justerte rater for nyresvikt var ti per 100 000 personår blant normalvektige og 108 per 100 000 blant ekstremt fete personer (BMI > 40 kg/m²).

  – Resultatene tyder på at fedme er en viktig risikofaktor for nyresvikt som krever dialyse eller transplantasjon. Selv om man i de statistiske analysene justerte for diabetes og blodtrykk ved inklusjon, kan man ikke se bort fra at høyere forekomst av nyoppstått diabetes og hypertensjon hos overvektige i oppfølgingsperioden delvis kan forklare sammenhengen, sier prosjektleder Jøran Hjelmesæth ved Overvektsprosjektet i Helse Sør, Sykehuset i Vestfold.

  – En annen stor epidemiologisk studie fra California viste nylig at metabolsk syndrom er en viktig risikofaktor for nyresykdom uavhengig av kroppsmasseindeks og nyoppståtte tilfeller av diabetes og hypertensjon (2). Mulige forklaringer kan derfor være fedmeutløst insulinresistens, sympatikusaktivering, inflammasjon, dyslipidemi, endotel dysfunksjon og oksidativt stress.

  Det er nå behov for prospektive studier som evaluerer effekten av frivillig vektreduksjon på nyrefunksjon. I mellomtiden kan klinikere bruke eksisterende dokumentasjon om helsefremmende effekter av vektreduksjon i motivasjonsarbeidet med overvektige pasienter, sier Hjelmesæth.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media