()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Narcanti avregistreres

  Narcanti avregistreres

  Legemiddelet Narcanti, som brukes som motgift mot overdose av opiater, blir avregistrert og dermed utilgjengelig fra begynnelsen av mars. Ifølge Statens legemiddelverk finnes det ikke noe alternativ til Narcanti i Norge. Alle sykehus, ambulansetjenester og leger som trenger nalokson må heretter søke på spesielt godkjenningsfritak. Man har skaffet andre forsyninger slik at det trolig ikke blir noen mangel her i landet.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10318

  Akutt behov for blodgivere i Oslo

  Akutt behov for blodgivere i Oslo

  Blodbanken i Oslo mangler 9 000 blodgivere og har nå så stor mangel på blod at enkelte ikke-akutte operasjoner blir utsatt. Mange av blodgiverne er forkjølet, og noen ligger syke med influensa. I tillegg har Blodbanken erfart at for eksempel vinterferie og OL på TV holder blodgiverkorpset borte. Med færre enn 1 000 blodposer på lager er de helt avhengig av leveranser fra blodbanker utenfor Oslo. Mona Helén Rønningsen ved Blodbanken ved Ullevål universitetssykehus mener mangelen også skyldes at blodgiverkorpset blir eldre og eldre samtidig som de sliter med nyrekrutteringen.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10326

  Økt brystkreftrisiko ved hormonbehandling

  Økt brystkreftrisiko ved hormonbehandling

  Kvinner som får hormonbehandling med østrogen-progesteron i mer enn fem år etter klimakteriet har økt risiko for visse typer brystkreft sammenliknet med kvinner som ikke får slik behandling. Dette viser en studie publisert i tidsskriftet Breast Cancer Research, hvor over 2 200 kvinner med brystkreft, samt en kontrollgruppe på over 3 000 kvinner, alle i alderen 50 – 74 år, var inkludert. Forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm og Genome Institute i Singapore står bak studien.

  Risikoen for tubulær type var seksdoblet, risikoen for lobulær type var femdoblet, mens risikoen for duktal type var dobbelt så stor sammenliknet med kvinner som ikke fikk hormonbehandling.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10385

  Åpner for avlytting av legekontorer

  Åpner for avlytting av legekontorer

  Den svenske regjeringen har fremmet forslag om at politiet kan drive avlytting av legekontorer og TV- og avisredaksjoner, mens advokatkontorer og skriftestoler blir unntatt fra loven. Avlytting skal brukes for å kunne avsløre alvorlige forbrytelser med en strafferamme på fengsel i mer enn fire år, for eksempel terrorhandlinger, drap, grovt ran og mordbrann. Den svenske legeforeningen krever at lovforslaget endres.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10334

  Influensavaksinen gir begrenset beskyttelse

  Influensavaksinen gir begrenset beskyttelse

  Årets influensasesong domineres av influensa B-virus, men forårsakes av en annen stamme enn den som finnes i årets vaksine. Dermed kan ikke årets influensavaksine forventes å gi særlig god beskyttelse mot influensaviruset. Ifølge Folkehelseinstituttets MSIS-rapport likner nesten alle virusene fra de siste fire ukene stammen B/Malaysia/2506/2004, mens vaksinen inneholder stammen B/Shanghai/361/2002. Leger må derfor være klar over at personer som er vaksinert likevel kan smittes av influensa denne sesongen.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10377

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media