()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nestor i norsk øyemedisin professor Håkon Leira, født 17. oktober 1909, døde 5. januar 2006 i en alder av 96 år. Med hans bortgang er en viktig epoke i vårt fagmiljø avsluttet.

  Håkon Leira tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1937. Deretter var han ni år i allmennpraksis før han startet utdanning som øyelege. Han ble godkjent spesialist i øyesykdommer i 1951 og praktiserte senere i Trondheim. Han var formann i Norsk øyelegeforening i 1966 – 69, formann i Trøndelag Medisinske Selskap 1971 – 72 og var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

  Mange vil minnes Håkon Leiras betydelig innsats for øyemedisin, spesielt i Trøndelag. Det var han som med stadig entusiasme og pågangsmot fikk i stand utbygging av Øyeavdelingen i Trondheim, slik at det ble en universitetsklinikk i 1975. Han var Øyeavdelingens første professor og dynamiske sjef. En moderne og velutstyrt avdeling ventet på pasientene som ble behandlet på et høyt faglig nivå av et legeteam under en dyktig leder. Håkon Leira var langt forut for sin tid; han sørget ikke bare for ressurser til pasientbehandling, men skaffet også forskningsmidler og stimulerte sine medarbeidere til forskning og undervisning. Det var en blomstrende og velfungerende avdeling som møtte studentene etter at medisinstudiet ble åpnet i Trondheim i 1975.

  De av oss som opplevde Håkon Leira som underviser, ble smittet av hans entusiasme, faglige nysgjerrighet og dyktighet. Og ikke minst av hans medmenneskelighet, som han viste i rikelig monn. Som sjef ved Øyeavdelingen var han målrettet, vennlig og bestemt. Han var flink til å stimulere sine medarbeidere til faglig innsats, og det var lett å ta kontakt med ham. Han var alltid beredt til å gi en hjelpende hånd. Han var uredd når det gjaldt å ta opp viktige saker til diskusjon, og han var en glimrende taler ved mange festlige anledninger. Mange vil huske hvor flott han så ut i sin hvite bunad. Det røde huset på Øvre Berg stod alltid åpent for besøk, og det var mange av oss som troppet opp der for å feire viktige minnesmerker i livet.

  Håkon Leira gikk av som sjef ved Øyeavdelingen i 1979, men vikarierte senere et år i 1981. Hans genuine interesse for Øyeavdelingen fortsatte i mange år, og vi som arbeidet der, hadde jevnlig kontakt med vår tidligere sjef og professor. Som pensjonist skrev han selv eller bidrog til flere historiske bøker, blant annet om Trøndelag Medisinske Selskap.

  I de senere år ble Håkon Leira husket av mange som eldregeneralen. Med uavbrutt entusiasme og pågangsmot talte han de eldres sak i «Ung i dag – gammel i morgen». På sin 94-årsdag fikk han en velfortjent Kongens fortjenstmedalje i gull. De av oss som hadde gleden av å bli godt kjent med Håkon Leira, vil huske ham som en stor og sjenerøs personlighet med stort engasjement og pågangsmot, utstyrt med en sjeldent god helse. Vi minnes hans innsats med stor ærbødighet og respekt.

  På vegne av kolleger ved Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital, Norsk oftalmologisk forening og Trøndelag Medisinske Selskap

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media