Behandling av bruskskader dårlig dokumentert

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Studier om kirurgisk behandling av bruskskader har dårlig kvalitet, viser ny litteraturstudie.

  Forskere ved Norges idrettshøgskole og Ullevål universitetssykehus har gjort en systematisk litteraturstudie om kirurgisk behandling av bruskskader med periosttransplantasjon, mikrofraktur, mosaikkplastikk og/eller autolog kondrocyttimplantasjon (1). 61 studier ble identifisert.

  Artiklene ble skåret med en modifisert utgave av Coleman-metodeskåren, som inneholder ti kriterier basert på CONSORT-erklæringen for randomiserte kontrollerte studier (Consolidated Standards of Reporting Trials). Den er konstruert slik at den «perfekte» studien ville oppnå en skåre på 100.

  Studiene omfattet 3 987 operasjoner. Den gjennomsnittlige metodeskåren var 43,5. En rekke kriterier bidrog til den lave skåren, bl.a. studietype, måten det postoperative resultatet ble målt og beskrivelsen av den postoperative gjenopptreningen.

  Det rapporterte behandlingsresultatet varierte så mye at det ikke var mulig å finne signifikante forskjeller mellom behandlingsteknikkene. Det var benyttet 27 forskjellige kliniske skåringssystemer til å fastsette det postoperative resultatet. Enkelte studier viste seg å være dobbeltpublisert.

  Forfatterne konkluderer med at det ikke er mulig å gi noen klar anbefaling av hvilken behandlingsteknikk som bør benyttes. Leger som leser bruskbehandlingsstudier bør være forsiktige i tolkingen av resultatene, og de bør nøye vurdere den vitenskapelige metoden. I artikkelen foreslås generelle retningslinjer for fremtidige studier, slik at det blir lagt større vekt på god vitenskapelig metode.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media