Glimrende innføring i klinisk hypnose

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  James, Ursula

  Clinical hypnosis textbook

  A guide for practical intervention. 159 s. Oxon: Radcliffe Publishing, 2005. Pris GBP 25

  ISBN 1-85775-725-4

  En hypnotisk tilstand kan enkelt forklares som en naturlig forekommende tilstand hvor kroppen er avslappet mens bevisstheten er fokusert. Begrepet «klinisk hypnose» blir brukt når det anvendes en spesiell behandlingsprotokoll for å lette fysiske, psykiske eller atferdsmessige problemer. Grunnlaget for og anvendelse av hypnose og hypnoterapi er fortsatt lite kjent blant norske leger. Bokens forfatter har lang erfaring som underviser og terapeut, og boken er systematisk oppbygd. Den gir en oversikt over klinisk hypnose og selvhypnose og har et eget kapittel om vanlige spørsmål og misforståelser om hypnose. Likeså er hypnotiske hendelser, anvendelsesområder og kontraindikasjoner grundig behandlet. Forfatteren omtaler også metoder og prosedyrer som kan anvendes ved vanlig lege-pasient-konsultasjon for å bidra til å takle stress, avklare målsetting, fremme tillit og avspenning. Metodisk tilnærming i forhold til røykeavvenning og arbeid med pasienter med fobier og prestasjonsangst er spesielt beskrevet.

  Referanselisten for relevant supplerende litteratur er heller mager, men det gis en omfattende liste over aktuelle nettsider til organisasjoner og tidsskrifter innen feltet. Inkludert i boken er også en CD. Den gir et godt pedagogisk eksempel på stemmebruk, ordvalg, rytme og struktur på en induksjon for avspenning og læring av selvhypnose.

  Kort sagt er dette en bok som er velegnet både som en introduksjon til klinisk hypnose for medisinstudenter og leger og for erfarne praktikere som ønsker å lære mer om språk og ordvalg ved pasientevaluering og terapi. Introduksjonskurs i klinisk hypnose bl.a. som et middel for å lære god klinisk terapeutisk kommunikasjon, inngår etter min erfaring foreløpig ikke i studieplanene ved noen av våre medisinske fakulteter. Denne bokens grundige og praktiske introduksjon om klinisk hypnose brukt i medisinsk sammenheng kan muligens bidra til å endre dette?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media