()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ulikheter ved fødselshjelp i Bangladesh

  Ulikheter ved fødselshjelp i Bangladesh

  Overgang fra hjemmefødsler til institusjonsfødsler i fattige land kan føre til større ulikheter i tilgangen til helsetjenester. Dette viser en studie fra Bangladesh som nylig er publisert i The Lancet (1).

  Studien er basert på data innsamlet i Matlab, et fattig utkantområde sørøst for hovedstaden Dhaka. Befolkningen er i hovedsak muslimsk, og de fleste kvinner har ikke anledning til å reise alene til svangerskapskontroll utenfor hjemmet. I 1987 ble det satt i gang en kampanje for å bedre svangerskapsomsorgen i området, og i 1996 ble det etablert flere fødestuer. Dette førte til færre hjemmefødsler enn tidligere. Frem til 2001 var utdannet jordmor til stede under fødselen langt oftere blant fødende fra den mest velstående del av befolkningen enn blant fødende fra de aller fattigste. Dette gjaldt både ved hjemmefødsler og ved fødsler på en fødestue. Forskjellen var særlig stor etter at fødsler ved fødestue ble mer vanlig.

  Det er velkjent at ulikheter i tilgang til helsetjenester er knyttet til sosioøkonomisk status. Forfatterne av denne studien konkluderer med at overgang fra hjemmefødsler til fødsler ved fødestuer er mulig, men at det kan føre til større forskjeller. De etterlyser flere studier om bruk av utdannede jordmødre for hjemmefødsler i fattige land.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media