()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Samisktalende lite tilfreds med helsetjenesten

  Samisktalende lite tilfreds med helsetjenesten

  Samisktalende pasienter er mindre fornøyd med den kommunale helsetjenesten enn norsktalende pasienter, og legers manglende språkkompetanse er en viktig faktor. Dette viser en undersøkelse fra kommuner i våre fire nordligste fylker.

  Samisktalende er mindre fornøyd med legetjenestene

  Hjerte- og karsykdom

  Hjerte- og karsykdom

  Hjertesykdom og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom er tema for flere artikler i dette nummeret. Hvilke hemodynamiske forandringer finner sted i lever og nyre ved høyresidig hjertesvikt? Hvordan håndterer man akutt hjertesvikt? Er lektinlik oksidert LDL-reseptor (LOX-1) en markør for aterosklerose? Hvor effektiv er egen observasjonspost for pasienter med brystsmerter? Får kvinner like god behandling for hjertesykdom som menn?

  Hemodynamiske forandringer i lever og nyre ved høyresidig hjertesvikt

  Medikamentell og ventilatorisk behandling ved akutt hjertesvikt

  LOX-1 – en aktør ved hjerte- og karsykdommer?

  Observasjonspost og pasienter med brystsmerter – fløteskumming eller effektiv drift?

  Får kvinner like god behandling for hjertesykdom som menn?

  Inntak av transfettsyrer er i tråd med anbefalt nivå

  Inntak av transfettsyrer er i tråd med anbefalt nivå

  Transfettsyrer kan øke risikoen for hjerteinfarkt, men mengden av slike fettsyrer i kostholdet representerer ikke lenger et folkehelseproblem i Norge. Dette er konklusjonen i en undersøkelse der man har estimert befolkningens gjennomsnittlige inntak av transfettsyrer, som nå er under Verdens helseorganisasjons anbefalte øvre grense.

  Transfettsyrer i norsk kosthold

  Mange kreftpasienter bruker helsekost

  Mange kreftpasienter bruker helsekost

  Mer enn halvparten av norske kreftpasienter bruker helsekostprodukter viser en studie fra Universitetet i Oslo. Et stort flertall av pasientene ønsket bedre informasjon om slike midler fra helsepersonell. Leger må få bedre kunnskap om helsekostmarkedet slik at de kan gi pasienter informasjon og veiledning, hevder Vinjar Fønnebø i sin lederkommentar.

  Kreftpasienter og helsekost – legens rolle

  Norske kreftpasienter og helsekostmarkedet – hva brukes og hvorfor?

  Diabetes – et økende folkehelseproblem

  Diabetes – et økende folkehelseproblem

  I 2004 ble over 110 000 personer behandlet medikamentelt for diabetes i Norge. Dette viser en undersøkelse basert på tall fra Reseptregisteret. Mange pasienter med type 2-diabetes er underbehandlet, hevder Tor Claudi i en lederkommentar.

  Hvorfor er diabetesbehandling så vanskelig?

  Hvor mange og hvem behandles medikamentelt for diabetes mellitus?

  Insulinbehandling ved type 1-diabetes hos voksne

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media