Tilfreds med ny rammeavtale

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den nye rammeavtalen for private avtalespesialister var hovedtema på PSLs administrasjonskurs.

  PSLs leder Ove Andreas Mortensen er tilfreds med den nye rammeavtalen
  PSLs leder Ove Andreas Mortensen er tilfreds med den nye rammeavtalen

  – Vi er tilfreds med at viktige elementer nå er på plass i den nye avtalen, sier Ove Andreas Mortensen, leder for Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL).

  140 private spesialister deltok på det årlige administrasjonskurset i slutten av januar. På disse kursene er det ikke det medisinsk-faglige, men felles problemstillinger knyttet til bl.a. økonomi og drift av praksis som er tema. I tillegg til rammeavtalen ble den nye loven om obligatorisk tjenestepensjon samt regler for overdragelse av praksis tatt opp (1).

  – PSLs styre ønsker å ha god dialog med medlemmene, det var derfor satt av god tid til interne fagpolitiske diskusjoner, sier Mortensen. Det ble i løpet av kursdagene også plass til et møte i PSLs takstutvalg for å forberede de kommende normaltarifforhandlingene.

  Autonomien ivaretatt

  Autonomien ivaretatt

  – Totalt sett er vi godt fornøyd med den nye rammeavtalen, sier Ove Andreas Mortensen. – Vi har innledningsvis og i formålskapitlene fått nedfelt en styrking av vår funksjon ved at det står at avtalen skal sikre de økonomiske, driftsmessige og faglige rammevilkårene og på den måten ivareta vår autonomi, og vi har oppnådd en samhandling med helseforetakene i utredning og behandling av pasienter ved at RHFene skal tilrettelegge for gjensidighet.

  Et viktig punkt for oss er at RHFene skal tilrettelegge for bedre pasientflyt og at avtalespesialistene nå får sin virksomhet inntatt i oversikten Fritt sykehusvalg i Norge. Det skapte stor avstand innledningsvis i forhandlingene at RHFene i utgangspunktet ønsket at alle hjemler skulle være midlertidige. I den nye avtalen er det lagt inn klare begrensinger for når dette kan benyttes. Vi fikk gjenomslag i forhandlingene for at løpende avtaler ikke kan gjøres tidsbegrenset og det betyr mye for oss, sier han.

  Viktig rådgivningsrolle

  Viktig rådgivningsrolle

  – I forhandlingene ble vi møtt med et økende krav om styring fra RHFene, som i større grad vil utvikle styringsmekanismer ved utlysing av hjemler. Den nye avtalen inneholder en plikt for avtalespesialistene til å arbeide innenfor regionale – i tillegg til nasjonale -prioriteringer.

  – Planer som har betydning for drift av avtalepraksis skal legges frem for samarbeidsutvalget som består av representanter fra PSL og fra RHFene i hver helseregion. Samarbeidsutvalgene har fått en viktig rådgivningsrolle og er blitt tillagt en større funksjon enn tidligere. Det er i tillegg utarbeidet en egen protokoll for normtall som en indikator for aktiviteten i praksis. Dette er også en del av den styringen RHFene har oppnådd, legger han til.

  Nytt i avtalen er at avtalespesialistene hvert femte år har rett til fravær i seks måneder for faglig oppdatering. – PSL vil nå sette fokus på dette for å kvalitetssikre den faglige biten innenfor yrkesforeningen, og vi kommer til å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på den medisinsk-faglige utviklingen for medlemmene, sier Mortensen.

  – Det var et konstruktivt og godt samarbeid under forhandlingene og motparten viste positiv vilje til å få forhandlingene vel i havn, sier en fornøyd leder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media