()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Lister DPS, Sørlandet sykehus HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i psykiatri. Godkjenning gis i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, og gjelder for inntil to år av spesialistutdanningen. Tjenesten er godkjent for tjenesteområdene allmennpsykiatrisk poliklinikk og intermediær tjeneste.

  Vedtaket gjelder fra 6.2. 2006

  Marie Spångberg-prisen

  Marie Spångberg-prisen

  Eiliv Flere kvinnelige leger skaper ny debatt om legerollen, spesialitetsvalg og arbeidstid. Illustrasjonsfoto

  Lund er oppnevnt som leder for komiteen for innstilling til Marie Spångberg-prisen. Øvrige medlemmer er Anna Luise Kirkengen og Johanne Sundby. Varamedlemmer er Siri Vangen og Edvin Schei.

  Formålet med prisen er å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats ved å prisbelønne den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Utnevningen gjelder for perioden 1.1. 2006 – 31.12. 2009.

  Legeforeningens helse- og omsorgsutvalg

  Legeforeningens helse- og omsorgsutvalg

  Sentralstyret har oppnevnt følgende medlemmer til Legeforeningens koordinerende helse- og omsorgsutvalg for perioden 1.1. 2006 – 31.12. 2007: Øystein Melbø Christiansen (leder), Erik Falkum, Tone Sparr og Jørn R. Nissen-Meyer.

  Årsmøte

  Årsmøte

  Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger avholder sitt 16. ordinære årsmøte torsdag 27.4. 2006 kl 1700 i Auditorium LA21, Laboratoriesenteret, St. Olavs Hospital i Trondheim.

  Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må melde disse snarest mulig til LVS kontor, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo – senest innen 29.3. 2006.

  I tilknytning til årsmøtet vil det bli avholdt en konferanse med tittel «Vind i seilene for medisinsk forskning?»

  Program for konferansen er sendt alle LVS medlemmer og ligger på foreningens hjemmeside: www.legeforeningen.no/index.gan?id=6890

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media