Kunngjøringer

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Lister DPS, Sørlandet sykehus HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i psykiatri. Godkjenning gis i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, og gjelder for inntil to år av spesialistutdanningen. Tjenesten er godkjent for tjenesteområdene allmennpsykiatrisk poliklinikk og intermediær tjeneste.

Vedtaket gjelder fra 6.2. 2006

Marie Spångberg-prisen

Eiliv Flere kvinnelige leger skaper ny debatt om legerollen, spesialitetsvalg og arbeidstid. Illustrasjonsfoto

Lund er oppnevnt som leder for komiteen for innstilling til Marie Spångberg-prisen. Øvrige medlemmer er Anna Luise Kirkengen og Johanne Sundby. Varamedlemmer er Siri Vangen og Edvin Schei.

Formålet med prisen er å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats ved å prisbelønne den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Utnevningen gjelder for perioden 1.1. 2006 – 31.12. 2009.

Legeforeningens helse- og omsorgsutvalg

Sentralstyret har oppnevnt følgende medlemmer til Legeforeningens koordinerende helse- og omsorgsutvalg for perioden 1.1. 2006 – 31.12. 2007: Øystein Melbø Christiansen (leder), Erik Falkum, Tone Sparr og Jørn R. Nissen-Meyer.

Årsmøte

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger avholder sitt 16. ordinære årsmøte torsdag 27.4. 2006 kl 1700 i Auditorium LA21, Laboratoriesenteret, St. Olavs Hospital i Trondheim.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må melde disse snarest mulig til LVS kontor, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo – senest innen 29.3. 2006.

I tilknytning til årsmøtet vil det bli avholdt en konferanse med tittel «Vind i seilene for medisinsk forskning?»

Program for konferansen er sendt alle LVS medlemmer og ligger på foreningens hjemmeside: www.legeforeningen.no/index.gan?id=6890

Anbefalte artikler