Legeyrket – fra mannsbastion til kvinnefront?

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hvordan vil en stigende andel kvinnelige leger påvirke kjønnsfordelingen i spesialitetene samt utøvelsen av de medisinske fagene og helsetjenesten?

  Flere kvinnelige leger skaper ny debatt om legerollen, spesialitetsvalg og arbeidstid. Illustrasjonsfoto
  Flere kvinnelige leger skaper ny debatt om legerollen, spesialitetsvalg og arbeidstid. Illustrasjonsfoto

  Dette er temaet som reises på likestillingsutvalgets konferanse på Soria Moria Hotell og Konferansesenter 27. april.

  – Målet for konferansen er å skape diskusjon om effekter av en ny og endret kjønnsfordeling blant leger, samt øke bevisstgjøring om kjønnsrepresentasjon i spesialitetsstrukturen, sier Tom Sundar, ny leder for likestillingsutvalget. Han legger til at konferansen vil være et viktig bidrag til Legeforeningens engasjement i likestillingsspørsmål.

  Konferansen, som finansieres av Legeforeningen, har til hensikt å belyse nye trender og likestillingsaspekter knyttet til en endret legepopulasjon karakterisert ved flere kvinner. Målgruppen er først og fremst yngre leger, men innbydelse er sendt bredt ut til alle fagmiljøer samt til relevante beslutningstakere.

  Tall fra Legeforeningen og norske universiteter viser at ca. 60 % av de nye medisinstudentene de siste årene er kvinner. Det gjelder studieplasser i Norge så vel som i utlandet. Forutsatt at trenden holder seg, vil kvinneandelen blant leger under 67 år i Norge passere 50 % i 2016. I 2004 var denne andelen 35 %.

  Utviklingen er den samme i en rekke vesteuropeiske land, bl.a. i Finland, som i flere år har hatt over 50 % kvinneandel blant yrkesaktive leger. Innen britisk medisin har den økte kvinneandelen satt fart i en ny debatt om legerollen, spesialitetsvalg og arbeidstid (1).

  Vil stimulere til debatt

  Vil stimulere til debatt

  – Innebærer denne utvikingen et generasjonsskifte? I så fall, hvordan vil legeyrket og legeprofesjonens profil endre seg? Dette er spørsmål som har mer enn bare akademisk interesse, sier Sundar. – Herunder ligger også problemstillinger knyttet til bl.a. spesialitetsvalg, lønnsforhold, permisjonsordninger og rekruttering til lederstillinger, påpeker han.

  – Målet for konferansen er å stimulere en konstruktiv debatt om endringer og konsekvenser som følge av den voksende andelen kvinnelige leger, sier Tom Sundar. Han føyer til at andre temaer som vil bli diskutert er hvordan fagene, behandlingstilbudet og helsefaglige prioriteringer vil påvirkes av den nye trenden: Vil pasientene få det bedre, og vil legene bli bedre?

  Konferansen er tenkt som et debattskapende tiltak som forhåpentligvis kan avstedkomme helse- og utdanningspolitiske innspill til Legeforeningen. Den er godkjent som tellende valgfritt kurs i åtte timer i alle spesialiteter.

  – Vi håper på bred deltakelse, sier Sundar, og opplyser at Legeforeningen tilbyr reisestipend som ved tidligere likestillingskonferanser.

  For mer informasjon, kontakt Ragni Skille Berger i Legeforeningens sekretariat: ragni.skille.berger@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media