Legers troverdighet

Kaare R. Norum Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 24/2005 har Legeforeningens president en artikkel om legers troverdighet (1). I den anledning vil jeg spørre Karl Jensen ved Harstad sykehus om troverdigheten av hans utsagn i spalten Brev til redaktøren i samme nummer: «Det offisielle kostholdssynet, finansielt støttet av bl.a. Coca-Cola gjennom Verdens helseorganisasjon…» (2).

Jeg har arbeidet for Verdens helseorganisasjon i flere år, blant annet med helsespørsmål knyttet opp mot overforbruk av sukker, spesielt pga. søtede brusdrikker. Jeg vil be om at Karl Jensen enten legger frem troverdige kilder for sin påstand om at Verdens helseorganisasjon er finansielt støttet av Coca-Cola, eller trekker sin påstand offisielt tilbake.

Anbefalte artikler