Leger overser kvinners risiko for hjertesykdom

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinner med økt risiko for hjertesykdom opplever barrierer i møtet med helsetjenesten, viser norsk kvalitativ studie.

  Tidligere studier har vist at kvinner med risiko for hjertesykdom får dårligere oppfølging enn menn. I en kvalitativ studie har vi undersøkt hvordan kvinner med økt risiko for hjertesykdom opplevde møtet med helsetjenesten (1).

  20 kvinner med familiær hyperkolesterolemi ble intervjuet om sine erfaringer. Noen rapporterte om barrierer mot å få diagnose og behandling. De fortalte om motstand når de henvendte seg til legen med ønske om å få ta en kolesteroltest, at deres risiko ble bagatellisert, og at deres symptomer på hjertesykdom var blitt feiltolket. Enkelte fortalte om leger som hadde konfrontert dem med at de ikke var menn, og at det derfor ikke var grunn til bekymring. Noen opplevde også at informasjon om deres arvelige belastning for hjertesykdom ikke ble tillagt vekt av legen.

  Resultatene viser at kvinner opplever at kjønn har innvirkning på legers vurdering og håndtering av risiko og symptomer. Disse funnene er i tråd med eksisterende kunnskap om kjønnsforskjeller i legers håndtering av risiko for hjertesykdom.

  Hjertesykdom har tradisjonelt vært oppfattet som en mannssykdom. Slike stereotype oppfatninger kan medføre uhensiktsmessige barrierer for kvinner med økt risiko for slik sykdom. Familiehistorien kan være en viktig nøkkel til å forstå hvorfor en «utypisk» pasient oppsøker helsevesenet med spørsmål knyttet til hjerte- og karrisiko.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media