Stort hode øker risiko for hjernekreft

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stor hodeomkrets ved fødselen er forbundet med økt risiko for malign hjernetumor før 15 års alder.

  Tidligere studier har påvist en svak sammenheng mellom fødselsvekt og senere kreftutvikling i hjernen hos barn. Nå har norske forskere analysert data fra Medisinsk fødselsregister med tanke på sammenhengen mellom målt hodeomkrets ved fødselen og sannsynligheten for hjernekreft i barneårene (1).

  Studien omfattet alle tilfeller av hjernekreft meldt til Kreftregisteret i perioden 1978 – 2002 og data rapportert til Medisinsk fødselsregister, dvs. hodeomkrets, vekt og svangerskapslengde ved fødselen.

  Blant mer enn en million barn født i tidsrommet 1978 – 98, ble det registrert 453 tilfeller av hjernekreft i alderen 0 – 15 år etter vel 12 millioner personårs oppfølging.

  Risikoen økte med 27 % for hver 1 cm-økning av hodeomkretsen i området 33 – 38 cm. Risikoen skilte seg klart i forhold til risikoen både for leukemi og for andre kreftformer blant barn i samme alder. Den avtok gradvis med økende alder målt i femårsstrata.

  – Studien gir ingen etiologiske holdepunkter og er kun hypotesedannende, sier professor Leiv S. Bakketeig, en av forfatterne. Hodeomkrets ved fødselen er et grovt mål, men likevel fant vi en dose-respons-sammenheng. Derimot har vi ikke hatt mulighet til å studere histologiske undergrupper.

  – Studien bekrefter at vi har blant de beste helseregistrene i verden til å kunne studere så sjeldne tilstander, sier Bakketeig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media