()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Vil møte medlemmene

  Vil møte medlemmene

  Sentralstyret har i brev til fylkesavdelingene gitt uttrykk for at de gjerne kommer på møter i fylkesavdelingenes regi.

  Sentralstyremedlemmene deltar gjerne også på møter ved sykehusene, sier Torunn Janbu. Sentralstyret har i brevet nevnt noen temaer som man tror det er interessant å drøfte. Blant disse er faglighet i spesialisthelsetjenesten, lokalsykehusenes plass i spesialisthelsetjenesten, helsetjenester for psykisk syke, og organisering og faglighet og samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten. Det er opp til fylkesavdelingene å velge hva man vil drøfte. Presidenten har allerede fått respons fra fylkesavdelingen i Nordland som planlegger møte i mars.

  Rammeavtalen for avtalespesialistene

  Rammeavtalen for avtalespesialistene

  Den nye rammeavtalen for private avtalespesialister trådte i kraft 23.1. 2006, med virkning fra 1.1. 2006. Avtalen løper til 31.12. 2007. Rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Legeforeningen om avtalepraksis for legespesialister er endret på en rekke punkter. Medlemmer av Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) har fått nærmere informasjon om avtalen i medlemsbrev. Rammeavtalen finner du på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=21193

  Veileder for kurskomiteer

  Veileder for kurskomiteer

  Veileder for kurskomiteer – generell informasjon for arrangering av kurs, er i sin helhet tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=2089

  Veilederen ble revidert i desember 2005. Det er også mulig å få tilsendt papirutgaven av veilederen ved å kontakte Elisabeth Smith i medisinsk fagavdeling på telefon 23 10 91 24 eller e-post elisabeth.smith@legeforeningen.no.

  Gratis programvare

  Gratis programvare

  Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet (NOKLUS) kan nå tilby fastleger gratis programvare som gir årsoversikt over den enkeltes kontorpraksis sammenholdt med kollegers – med tilbakemelding innen 30 dager.

  Programvaren kan enkelt installeres fra egen datamaskin. Data sendes NOKLUS Senter i Bergen for beabeiding. Samtidig kan man også få installert et diabetesskjema basert på handlingsprogrammet til Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), som integreres i datajournalen, og som gir god oversikt både over enkeltpasienter med diabetes og over alle pasienter med denne diagnosen. Programmene gir data både til selvstudium og til bruk i kollegagruppen – og er finansiert av Legeforeningens Kvalitetsforbedringsfond III.

  Les mer på NOKLUS Internett-sider: www.uib.no/isf/noklus/klinikk.htm

  Ny målbeskrivelse

  Ny målbeskrivelse

  Ny målbeskrivelse for spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri er nå tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56771

  Stort flertall for likt lønnsnivå

  Stort flertall for likt lønnsnivå

  En fersk meningsmåling utført av TNS Gallup viser at fire av fem spurte mener at akademikere i offentlig sektor burde ha tilsvarende nivå på lønns- og arbeidsbetingelsene som akademikere i privat sektor. Denne problemstillingen berører en rekke av Legeforeningens medlemmer i stillinger som for eksempel militærleger, leger i vitenskapelige stillinger eller i etater som Statens helsetilsyn. Ifølge Knut Aarbakke, leder i Akademikerne Stat er det gjennomsnittlig 150 000 kroner i lønnsforskjell mellom de to sektorene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media