Grunnleggende om barns utvikling og sykdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nylander, Gro

  Lille venn, hva nå?

  Barnet fra et halvt til fire år – utvikling og sykdom. 319 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Fakta, 2005. Pris NOK 262

  ISBN 82-05-31575-2

  Dette er en grunnleggende bok om barns utvikling og sykdom. Boken er lettlest, med godt språk og er lett å finne frem i. Den egner seg spesielt for foreldre og for voksne som arbeider med barn. Den er oversiktlig bygd opp, med et resymé over barnets ferdigheter for hvert alderstrinn. Den inneholder fakta om barns normale utvikling, problemer som kan oppstå og sykdomspanorama i aldersgruppen. Av de to delene omhandler den ene barns normale utvikling, den andre de vanligste sykdommer som forekommer i aldersgruppen. Forfatteren deler ikke bare sine faglige erfaringer i arbeidet med barn, men også sine personlige erfaringer både med det normalfungerende barnet og med sitt eget barn med Downs syndrom.

  Forfatteren følger fem ulike barn med ulik utvikling fra de er seks måneder til de er fire år. Hun gir et nyansert bilde av barns forskjellige personligheter som i stor grad preger utviklingen, også i denne aldersgruppen. Hun diskuterer problemer som oppstår underveis: hvordan takle søvnproblemer og hvordan sette i verk forebyggende tiltak for å forhindre ulykker når det aktive barnet på halvannet år utforsker verden.

  Det gis gode råd for håndtering av akutt syke barn og for hvordan foreldrene bør takle og vurdere ulike symptomer. Hvilke symptomer er alvorlige og når skal lege kontaktes? Her finnes en oversiktlig oppsummering som gir rask og konstruktiv informasjon. Deretter deler forfatteren inn barnets problemer ut fra organsystemer. Her kan leseren få svar på enkle problemstillinger som ubesvart kan skape engstelse og uro. I kapitlet om barnesykdommer og andre infeksjoner er forfatterens positive argumenter for vaksinasjon av stor verdi for usikre foreldre.

  Et kapittel handler om forskjellige årsaker til hjerneskader og utviklingsavvik, og tar opp skyld og fortvilelse rundt dette å få et handikappet barn. Selv om ikke alle barn skades av mors alkoholmisbruk, råder forfatteren, i tråd med Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger, alle gravide til totalavhold. Siste avsnitt omhandler det kreftsyke barnet, beskrevet med optimisme. De fleste blir bra, men ikke alle. Forfatteren beskriver sorg og fortvilelse når foreldre mister et barn, men også her kan hun med sin innlevelse formidle at livet tross alt går videre.

  Dette er en bok som sterkt kan anbefales til foreldre og til andre som arbeider med barn. Den er innholdsrik og dekker de fleste områder i barnets første leveår på en oversiktlig, kunnskapsrik og nyansert måte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media