Angioplastikk etter mislykket trombolyse

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Koronarangiografi med perkutan koronar intervensjon etter mislykket trombolyse er bedre enn gjentatte trombolytiske behandlinger.

  Perkutan koronar intervensjon (PCI) brukes i økende grad også etter mislykket trombolyse der det ikke oppnås reperfusjon av koronarkar. Det har hittil ikke vært publisert studier som støtter denne fremgangsmåten.

  I en britisk multisenterstudie ble 427 pasienter med ST-elevasjonsinfarkt som ikke hadde tegn til reperfusjon etter trombolytisk behandling, randomisert til enten repetert trombolytisk behandling, konservativ behandling eller PCI (1). Det kombinerte endepunktet død, reinfarkt, slag eller alvorlig hjertesvikt ble observert hos kun 15 % av pasientene i PCI-gruppen mot 30 % i gruppen med konservativ behandling og 31 % i gruppen med trombolytisk behandling (p = 0,004).

  – Forfatterne konkluderer med at PCI i denne pasientgruppen reduserer forekomsten av både kombinert endepunkt og reinfarkt. Dette er i tråd med nåværende retningslinjer, som anbefaler PCI ved manglende effekt av trombolytisk behandling, særlig hos høyrisikopasienter, sier seksjonsoverlege Lars Aaberge ved Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet.

  – Fornyet trombolytisk behandling er potensielt farlig og anbefales ikke i de nye retningslinjer. Imidlertid er det grunn til å mistenke seleksjonsskjevhet i denne studien. Med 35 deltakende sentre ble det gjennomsnittlig randomisert kun én pasient hver tredje måned per senter. Halvparten av sentrene hadde PCI-fasiliteter, men trombolytisk behandling som primærterapi. Mortaliteten er bare halvparten av den man vanligvis finner etter PCI ved denne indikasjonen fra andre studier. Det synes dessuten lenge å vente 90 minutter før man evaluerer effekten av trombolytisk behandling, slik det er gjort her. Studien bør derfor tolkes med forsiktighet, sier Aaberge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media