Ikke kirurgi ved asymptomatiske lyskebrokk

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Menn med asymptomatiske lyskebrokk kan trygt vente med operasjon.

Mange menn med lyskebrokk har lite symptomer, og det er usikkert om kirurgisk behandling kan utsettes inntil de får symptomer. I en studie fra USA ble 720 menn randomisert til kirurgisk behandling eller ingen behandling og fulgt opp i 2 – 4,5 år (1).

Resultatene viste at det var ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene med henblikk på smerte eller ubehag som påvirket daglige aktiviteter. Forfatterne konkluderer derfor med at det er trygt å vente og se, ettersom akutt herniering forekommer sjelden.

– Dette er en etterlengtet studie. Senere års dokumentasjon av betydelige og dels invalidiserende smerteplager etter kirurgi for lyskebrokk har ført til økt oppmerksomhet på indikasjonsstillingen, sier overlege Odd Mjåland ved Kirurgisk avdeling, Sørlandet sykehus, Kristiansand.

– Operasjon for lyskebrokk er et hyppig inngrep. Over 6 000 operasjoner utføres årlig i Norge på voksne, hvorav mer enn ni av ti hos menn. Det er viktig ikke å operere flere enn nødvendig. Denne studien har allerede vakt betydelig interesse. Institute for Healthcare Improvement har sammen med JAMA arrangert en telekonferanse om studien, og det planlegges en registrering av studiens innvirkning på indikasjonsstillingen.

Medisinske myter er seige å ta livet av. For lyskebrokks del gjelder dette frykten for tidlig belastning og rehabilitering etter operasjonen, og ikke minst redselen for inkarserasjon ved ubehandlet brokk. Det gjenstår å se om resultatene er representative også for andre grupper enn middelaldrende menn. Jeg tror studien vil vekke interesse også i det norske fagmiljøet, hvor vi i utgangspunktet har en relativt konservativ holdning, sier Mjåland.

Anbefalte artikler