Kvinnen og hjertet

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Edvard Munch: Hjertet, 1898 – 99. Tresnitt, Munch-museet. © Munch-museet/MunchEllingsen gruppen/BONO 2006. Foto © Munch-museet (Andersen/de Jong)

Hjertet kan ses som et symbol på livet og kjærligheten. Gjennom historien er hjertet forstått på vidt forskjellige vis: mytologisk, religiøst, poetisk, og medisinsk. Det har vært assosiert med følelseslivet, noe som nok er en av forklaringene på dets fremtredende plass i kunsten. Forsidebildet viser tresnittet «Hjertet» av Edvard Munch (1863 – 1944), hvor vi ser en kvinne som omfavner et hjerte.

Hvor godt tar medisinen vare på kvinnehjertene? Dette spørsmålet belyses i en kronikk av Cecilie Risøe & Sidsel Graff-Iversen på side 785 i dette nummer av Tidsskriftet. «Vi må slutte å betrakte kvinner som en slags minoritet når det dreier seg om hjertesykdom,» skriver de. Risøe & Graff-Iversen tar til orde for en økt bevissthet om hjertesykdom hos kvinner, og etterlyser mer og bedre forskning om hjertesykdom og kvinner.

Anbefalte artikler