Nasjonalt senter for fostermedisin 15 år

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Med et stort internasjonalt symposium i begynnelsen av februar, markerte Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM), St. Olavs Hospital i Trondheim at det har gått 15 år siden starten.

  Illustrert med innlegg fra Finland og Tyskland skuet symposiet 25 – 40 år bakover i tid. Det gav et bilde av dagens status bl.a. gjennom de nye retningslinjene for screening av gravide i Danmark, og en demonstrasjon fra England viste hvilke muligheter som foreligger for å påvise hjertemisdannelser i første trimester. Bruk av Doppler ultralyd har en nesten like lang historie, og har funnet sin plass i klinikken. Den tre- og firedimensjonale ultralydrevolusjonen ble beskrevet og kan tyde på at fremtiden muligens er her allerede?

  Tove Strand, direktør ved Ullevål universitetssykehus HF, åpnet symposiet. Det var ingen tilfeldighet, for med henne som statsråd ble det vedtatt å tilby ultralydundersøkelse tidlig i andre trimester til alle gravide i Norge og å etablere det nasjonale senteret.

  Initiativtaker og leder av NSFM gjennom alle 15 år, professor dr. med. Sturla Eik-Nes fungerte som møteleder, og hadde bifallende kommentarer til alle foredragene. Samarbeidet med det teknologiske miljøet ved NTNU som senteret også er en del av, har vært helt avgjørende for den sterke utviklingen. Tilsvarende ble samarbeidet innad beskrevet som et gjennomgående suksesskriterium.

  Innenlands har NSFM inntatt rollen som sentralt kompetansesenter for diagnostikk og behandling av foster og foreldre, og for ultralydutdanningen av jordmødre. Utdanningsmodellen har vært med på å gi NSFM status som WHO Collaboration Center, og har bl.a. vunnet innpass i flere europeiske land og i Sør-Afrika.

  Mange foredrag la stor vekt på betydningen av å måle nakkefolden ved 10 – 12 ukers fosteralder. Denne myke markøren har prediktive egenskaper som står sentralt i diskusjonen om å utvide ultralydtilbudet til å omfatte alle gravide ved dette tidspunktet.

  Det ble fra enkelte hevdet at jubileumssymposiet kunne få samme betydning for 12-ukersundersøkelsen som konsensuskonferansen i 1986 fikk for vedtaket om å innføre screening av alle gravide senere samme år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media