Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ridder av 1. klasse

  Ridder av 1. klasse

  Svein Simonsen (f. 1936), tidligere seksjonsoverlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, er utnevnt til ridder 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden for sin innsats innen kardiologi.

  Ordensrådet har i vurderingen lagt betydelig vekt på hans arbeid for pasienter med hjertesykdommer og hans arbeid med hjertetransplantasjoner. Simonsen hedres også for sin innsats innen undervisning og rådgivning til medisinske kolleger, pasienter og deres pårørende.

  Simonsen, som nylig gikk over i pensjonistenes rekker, har vært en av de drivende kreftene bak arbeidet med hjertetransplantasjoner i Norge. Sammen med Tor Frøysaker, Odd Geiran og Harald Lindberg stod han bak den aller første hjertetransplantasjonen i Norge.

  Utnevnt til kommandør

  Utnevnt til kommandør

  Professor og overlege Sturla Eik-Nes (f. 1945) ved Gynekologisk avdeling, St. Olavs Hospital er utnevnt til kommandør av Den kongelige norske St. Olavs Orden for sin innsats for prenatal medisin.

  Ordensrådet har i vurderingen lagt vekt på hans innsats for utviklingen og bruk av ultralyd i svangerskapsomsorgen, og hans innsats for å øke forståelsen mellom det tekniske og det kliniske miljøet. Gjennom sitt arbeid som forsker og utvikler innen prenatal diagnostikk og svangerskapsomsorg har han dessuten profilert norsk medisin internasjonalt på en meget fordelaktig måte, heter det i pressemeldingen fra Slottet.

  Stipend fra Pasteurlegatet

  Stipend fra Pasteurlegatet

  Anne-Marte Bakken Kran (f. 1972) ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, er tildelt et stipend på 15 000 kroner fra Pasteurlegatet. Legatet deler årlig ut stipender på Louis Pasteurs fødselsdag, og pengene skal gå til unge forskere som skal studere et emne innen smittestoffer, kjemi eller gjæringsindustri.

  Kran får stipend til prosjektet «Studie av vaksine-indusert genetisk drift av smittestoffene ved HIV-infeksjon», som skal undersøke om immunitet mot HIV-viruset fremmer mutasjoner i viruset og derved flukt fra den nye immuniteten. Prosjektet er en fortsettelse av en studie fra Infeksjonsmedisinsk avdeling.

  Nye styrer i helseforetakene

  Nye styrer i helseforetakene

  Det er utnevnt nye styrer i de regionale helseforetakene, med et flertall eieroppnevnte folkevalgte representanter. Dette er en oppfølging av Soria Moria-erklæringen, og samtlige fylkeskommuner samt Sametinget har kunnet foreslå kandidater. Til sammen 23 politikere er utnevnt, og Arbeiderpartiet har flest representanter.

  Tre av fem styreledere fortsetter i stillingen; Bjørn Kaldhol i Helse Nord, Oddvard Nilsen i Helse Vest og Siri B. Hatlen i Helse Øst. I Helse Midt-Norge tar Kolbjørn Almlid over styreledervervet, og i Helse Sør tar Anne Cathrine Frøstrup over. De nye styrene vil være på plass senest 1.5. 2006.

  Ny klinikkdirektør i Helse Førde

  Ny klinikkdirektør i Helse Førde

  Arve Varden er ansatt som ny direktør ved Medisinsk klinikk i Helse Førde. Varden er utdannet økonom, med organisasjonsledelse og personalledelse som spesialområde. Han er i dag assisterende rådmann og helse- og sosialsjef i Høyanger kommune, og har også erfaring fra en rekke verv. Blant annet er han kontaktperson for ledernettverket til Fylkeslegen/Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, skriver Helse Førde i en pressemelding.

  Medisinsk klinikk i Helse Førde består av barneavdelingen, kreftavdelingen, hudavdelingen og avdeling for indremedisin. Varden begynner i sin nye jobb rundt 1. april.

  Pris for forskning på Parkinsons sykdom

  Pris for forskning på Parkinsons sykdom

  Carmen Janvin, nevropsykolog ved Alderspsykiatrisk poliklinikk ved Stavanger Universitetssjukehus, er tildelt Leon Jarners Forskningspris 2005. Prisen, som er på 50 000 kroner, får hun for sitt forskningsprosjekt ved Senter for klinisk nevroforskning i Stavanger, om nevropsykologiske forandringer hos pasienter med Parkinsons sykdom, skriver Helse Stavanger.

  Her har hun vist at en stor andel av disse pasientene har en nevropsykologisk svekkelse, men at profilen er annerledes enn ved Alzheimers sykdom. Janvin har også påvist at mild nevropsykologisk svekkelse ofte er starten på en utvikling som ender med markert mental svikt og demens. Funnene har vakt betydelig nasjonal og internasjonal interesse.

  Den uavhengige stiftelsen Leon Jarners Minnefond ble opprettet i 1989, og arbeider for å fremme forskning innen demenssykdommer.

  Blånisseprisen til Ullevål

  Blånisseprisen til Ullevål

  Barnesenteret ved Ullevål universitetssykehus har fått NRKs Blånissepris, eller barne-TV-prisen, for 2005. Prisen er på 100 000 kroner og gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som arbeider for å styrke barns håp og tro på et bedre liv. Barnesenterets ansatte gjør ifølge juryen en verdifull innsats, og NRK vil med denne tildelingen «slå et slag for alle medisinske barneavdelinger i vårt land som med stor motivasjon, entusiasme og innsatsvilje hjelper våre syke barn».

  Pengene skal ifølge divisjonsdirektør Odd Bakken brukes til å ansette en musikkterapeut i halv stilling.

  To leger på Topp 10-liste

  To leger på Topp 10-liste

  Ti innvandrere i Norge, blant dem to leger, er valgt ut som vinnere av «Topp 10 2005». På den ærefulle listen kommer innvandrere som har gjort fremragende innsats i norsk arbeidsliv, og de ti er plukket ut av en uavhengig jury i samarbeid med rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval, på bakgrunn av 50 innsendte forslag.

  Zorica Mitic (f. 1956), overlege ved Radiumhospitalet, og Phuong Ngoc Ngyuen (f. 1949), spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Grønlandsleiret legekontor, er de to legene som har nådd opp.

  Målet med kåringen er å trekke frem menn og kvinner av utenlandsk opprinnelse som er gode rollemodeller for unge med innvandrerbakgrunn. De to viktigste kriteriene er at man skal ha ankommet Norge etter fylte 16 år, og besitte en lederposisjon, ha utvist unike lederegenskaper i eget liv eller ha gjort en fremragende innsats i norsk samfunns- eller arbeidsliv.

   

   

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media