Betaler for å etablere seg

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De aller fleste fastlegepraksiser ble i fjor omsatt for mellom 300 000 og 900 000 kroner.

  Det viser tall fra Den norske lægeforenings lånefond for privat legepraksis. Når legen søker om lån, må han eller hun legge frem avtale om overdragelse av praksis, der kjøpesum og goodwill som regel er opplyst. I fjor innvilget lånefondet i alt 268 lån til etablering eller reetablering av praksis. Lånefondet har sett på tallene i forbindelse med finansieringen av 148 praksisoverdragelser.

  – Av disse var det bare 15 praksiser som ble omsatt for én million kroner eller mer. 14 ble omsatt for under 250 000 kroner. Gjennomsnittlig kjøpesum for fastlegepraksis var i overkant av 600 000 kroner, forklarer seksjonssjef Einar Espolin Johnson i Legeforeningen, som har ansvaret for behandlingen av lånesøknader i Lånefondet.

  For spesialistpraksiser var tallet høyere, men Espolin Johnson sier at antallet overdragelser er for lavt og spredningen på type spesialitet for stor til at man kan si noe generelt om summene for å overta spesialistpraksiser.

  – Det mest tydelige er imidlertid den store variasjonen i verdsettelsen av private legepraksiser, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media