Gransker bivirkninger av AD/HD-medisin

Artikkel

Amerikanske legemiddelmyndigheter ser nå nærmere på hvorvidt AD/HD-legemidler kan gi økt risiko for hjertesykdom og død. Årsaken er at det i perioden 1999 til 2003 ble meldt om 25 plutselige dødsfall blant pasienter som brukte amfetamin og metylfenidat. 19 av pasientene var barn og ungdom. Det ble også meldt om 54 tilfeller av alvorlig, men ikke dødelig, hjertesykdom.

Statens legemiddelverk følger nøye med på hva som skjer, og sier leger i mellomtiden bør være ekstra oppmerksomme i forhold til denne pasientgruppen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10324

Anbefalte artikler