Status biopsychosocialis

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  White, Peter

  Biopsychosocial medicine

  An integrated approach to understanding illness. 266 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2005. Pris GBP 30

  ISBN 0-19-853034-X

  Begrepet biopsykososial medisin er uløselig knyttet til den amerikanske legen George Engel (1913 – 99). I 1977 publiserte han en artikkel i Science der han argumenterte for å ta både biologiske, psykologiske og sosiale forhold i betraktning hos den enkelte pasient (1). På et vis var det historien om keiserens nye klær. Gode leger har til alle tider anvendt et slikt bredt perspektiv. Like fullt fikk artikkelen stor betydning. En indikasjon på det er at artikkelen hittil er sitert over 1 700 ganger.

  Høsten 2002, 25 år etter Engels artikkel, deltok 28 eksperter på et to dagers møte i London for å drøfte hvordan det har gått med den biopsykososiale modellen. Nå er de 12 bidragene med etterfølgende diskusjoner samlet i en bok. Man kan trygt si at møtet var angloamerikansk dominert. 23 av deltakerne var fra Storbritannia, tre fra USA, de øvrige var filosofen Helge Malmgren fra Sverige og medisinhistorikeren Edward Shorter fra Canada.

  Engel hadde nok sett for seg at den biopsykososiale modellen i stor grad skulle erstatte den mer smalsporede biomedisinske. Slik har det som kjent ikke gått. Ute i DRG-virkeligheten er vi neppe nærmere en biopsykososial praksis enn vi var i 1977. Det gode er at vi i dag står på langt tryggere empirisk grunn når det gjelder den biopsykososiale modellens fordeler – og begrensninger (2). For eksempel pasientsentrert medisin og forskning på livskvalitet er frukter av denne modellen. Boken gir et godt innblikk i dette.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media