Strid i rettsmedisinsk kommisjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Konflikter innad i Den rettsmedisinske kommisjon gjør at flere er bekymret for kommisjonens fremtid.

  Den rettsmedisinske kommisjon består av avdelingene Alminnelig gruppe, Psykiatrisk gruppe og Laboratoriemedisinsk gruppe. Primæroppgaven er å godkjenne og kvalitetssikre rettsmedisinske uttalelser i straffesaker, og gi råd angående rettsmedisinsk sakkyndighet. De skal også holde kontroll med kvaliteten på medisinske erklæringer som legges frem som bevis i retten, og er dermed en viktig aktør for rettssikkerheten.

  Kommisjonen ledes av Randi Rosenqvist, som også leder Psykiatrisk gruppe. Den siste tiden er det oppstått en konflikt mellom Rosenqvist og de to andre gruppene, som ledes av Bjørnar Olaisen og Olav A. Haugen. Konflikten dreier seg om den fremtidige sammensetningen, utnevnelse av nye medlemmer, sammenblanding av roller og det flere ser på som innblanding fra Rosenqvist i gruppenes «indre liv». Medlemmene mener blant annet at lederen uttaler seg om saker hun ikke har kompetanse til å uttale seg om.

  Et forslag om å dele Laboratorieteknisk gruppe i to har møtt stor motstand, og tolkes av Olaisen som mistillit. Han har bedt Justis- og politidepartementet om å bli fritatt fra sitt arbeid med umiddelbar virkning, men har gått med på å jobbe perioden ut, som er til 1. april.

  I et brev til Justis- og politidepartementet uttrykker Olav A. Haugen på vegne av Alminnelig gruppe «bekymring for kommisjonens fremtid under den nåværende ledelse». Han mener det er nødvendig at kommisjonens leder opptrer som samlende. Dersom dette ikke skjer, bør Rosenqvist vurdere sin stilling.

  Ifølge Sidsel Rogde, professor ved Rettsmedisinsk institutt og nestleder i Alminnelig gruppe, holder konflikten på å ødelegge institusjonen innenfra. Hun sier det er stor motstand mot Rosenqvists forslag om å dele Laboratorieteknisk gruppe.

  – Olaisen er den eneste med tilstrekkelig kompetanse og habilitet. DNA-saker vil ikke kunne bli behandlet i domstolene dersom Olaisen slutter, fordi de ikke får vært gjennom ekstern kontroll av kommisjonen. Det eneste som trolig vil løse problemet er at Rosenqvist går av, sier Rogde til Tidsskriftet.

  Rosenqvist på sin side har en annen versjon av saken.

  – Dette er en ulykkelig konflikt, men den er ikke så alvorlig som den fremkommer her. Både gruppene og vi i Justissekretariatene må gi departementet forslag til organisering og nye medlemmer for at man skal kunne nedsette en ny kommisjon fra 1. april. Sekretariatet har ikke vært enig med gruppene her, men det er departementet som tar den endelige avgjørelsen. Når avgjørelsen er tatt tror jeg vi sammen klarer å finne ut av dette, sier Rosenqvist til Tidsskriftet, og understreker at hun ikke har mistillit til Olaisen.

  Hun har ikke vurdert sin stilling, og sier hun vil avvente Justis- og politidepartementets avgjørelse.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10395

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media