Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Jon Håvard Loge

I dette nummeret

Nyheter

Eline Feiring
Lise B. Johannessen
Stein Kaasa
Dagny Faksvåg Haugen
Hanne Nøkleby
Bjørn-Erik Kristiansen

Medisin og vitenskap

Svein Haavik
Anne Marie Horn
Kari Svane Mellbye
Inge Kjønniksen
Anne Gerd Granås
Anne Helseth Udal
Berit Grøholt
Susanne Gjeruldsen Dudman
Marius Trøseid
Tom Øystein Jonassen
Martin Steinbakk
Lisbeth Dahl
Tormod Bjørkkjær
Ingvild Eide Graff
Marian K. Malde
Beate Klementsen
Thomas Blix Grydeland
Paal Methlie
Per Sigvald Bakke
Odd Mjåland
Stein Kaasa
Dagny Faksvåg Haugen
Dagny Faksvåg Haugen
Marit S. Jordhøy
Per Engstrand
Sten Erik Hessling
Helge Garåsen
Stein Kaasa
Dagny Faksvåg Haugen
Jan Henrik Rosland

Perspektiv og debatt

Ewa Pomianowska
Jan Cyril Wexels
Ingrid Hauge Lundby
Eli Sogn Iversen
Anne Karin Lindahl
Tom Erik Ruud
Ewa Pomianowska
Jan Cyril Wexels
Eli Sogn Iversen
Anne Karin Lindahl
Tom Erik Ruud
Per Erik Ernø
Olaf Gjerløw Aasland
Hans Husum
Torben Wisborg
Elisabeth Jeppesen
Børge Ytterstad
Tore Dahlberg
Petter Gjersvik
Grethe Hellstrøm Hoddevik
E. Arne Høiby
Gunnar Martin Hoddevik
Guttorm Brattebø

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Anne Kjersti Befring
Frode Solberg
Bjørn Oscar Hoftvedt
Ulrich Abildgaard
Kirsten Osen
Lise B. Johannessen
Anders Taraldset

På tampen