Kirurgi eller angioplastikk ved iskemi i føttene?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

To behandlingsalternativer gir omtrent samme resultat ved alvorlig iskemi i underekstremitetene.

Ved alvorlig iskemi i underekstremitetene finnes to invasive behandlingsalternativer: bypassoperasjon eller perkutan transluminal angioplastikk (PTA). En gruppe britiske karkirurger er først ute med en stor, randomisert studie der de sammenlikner de to metodene (1). 452 pasienter med sårdanning, gangren og hvilesmerter ble inkludert i studien. Halvparten ble operert med én gang, mens den andre halvparten først gjennomgikk PTA, for eventuelt å opereres dersom inngrepet ikke var vellykket.

Det var ingen signifikant forskjell for det viktigste endepunktet: overlevelse uten amputert fot, eller endring av helserelatert livskvalitet. PTA var omtrent 30 % billigere det første året. Men det var en tendens til at pasienter som ble operert med én gang, hadde høyere overlevelse etter to år. Forfatterne mener at kirurger kan velge relativt fritt mellom de to metodene, basert på egen operasjonserfaring og på pasientens kliniske tilstand.

– Studien bekrefter at begge behandlingsalternativene gir tilnærmet samme resultat. Det er et viktig klinisk budskap, sier seksjonsoverlege Kirsten Krohg-Sørensen ved Karkirurgisk seksjon, Rikshospitalet. I praksis vil anatomiske forhold være bestemmende for hva vi mener er den beste behandlingsmetoden. Hvis forholdene ligger til rette for det, velger vi først å utføre PTA. Unntaket er ved utbredte nekroser og rask progrediering. Da må vi prioritere en fullstendig revaskularisering raskt, og dette oppnås av og til bedre med bypassoperasjon.

– Samarbeid mellom kirurg og radiolog er avgjørende, og dette er så vidt jeg vet vanlig praksis ved alle norske sykehus, sier Krohg-Sørensen.

Anbefalte artikler