Nyttig om akuttmedisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Callesen, Torben

  Antonsen, Kristian

  Christensen, Erika F.

  Lang-Jensen, Torsten

  Den akutte patient

  347 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2005. Pris DKK 386

  ISBN 87 -628- 0501-1

  Dette er en lærebok i akuttmedisin som først og fremst er beregnet på medisinstudenter og som ble laget i forbindelse med at flere danske universitet innførte formalisert undervisning i «den akutte pasient». Over 30 forfattere har bidratt alene eller vært sammen om de 25 kapitlene. Redaktørene har nok hatt en stor jobb med å avstemme de faglige budskapene i de ulike kapitlene, noe som stort sett er tilfellet.

  Oppbygningen er logisk, med en generell innføring i ABC-prinsippene for akuttbehandling og overvåking. Håndtering av problemer fra de ulike organsystemer følger så. Det var gledelig å se at temaer som akutte psykiatriske tilstander, pasienttransport og bildediagnostikk omtales, siden det er uvanlig i slike bøker. Kapitlene er symptomorientert og rikt illustrert med så vel kasuistikker, som figurer, fargebilder og tabeller. Et annen fin detalj er at alle kapitler har flere tekstbokser med viktige kliniske poeng. Dette øker både lesbarheten og motivasjonen for leseren. De fleste kapitlene inneholder også hva som er viktigst henholdsvis den første timen og det første døgnet. På denne måten blir boken enda mer praktisk. Layouten er for øvrig tiltalende og teksten lettlest.

  Når det gjelder for eksempel nakke- og ryggimmobilisering er det er tydelig at fremstillingen er sterkt influert av nordamerikanske behandlingstradisjoner og ATLS (Advanced Trauma Life Support). Her kunne man ønske noen ord om hensynet til luftveier hos pasienter som er faststroppet i ryggleie på «backboard». Videre anbefales en noe mer aggressiv væskebehandling prehospitalt enn det som nå er rådende oppfatning. Jeg etterlyser også beskrivelse av en del moderne behandlingstiltak som for eksempel komprimerende bandasjer (SAM-sling, TPOD) for behandling av mistenkte bekkenbrudd, prehospital behandling med CPAP, laryngealtube for luftveishåndtering og ikke minst hypotermibehandling etter vellykket resuscitering. Anbefalingen av behandling med albumin ved blødning synes også å være noe «gammeldags», på samme måte som CPAP ikke nevnes som et av de første behandlingstiltak ved akutt lungeødem.

  Det hadde vært bra med flere og oppdaterte referanser, men de få nettadressene som finnes er bra. Totalt sett mener jeg at denne boken også vil være passende lektyre for norske medisinstudenter, og store deler vil videre passe for ambulansepersonell som ønsker å lære mer. Således er det bra at det finnes alternativer til de mange engelskspråklige bøker om samme tema, som jo heller ikke alltid anbefaler behandling i tråd med skandinaviske prinsipper.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media