Kunngjøringer

Artikkel

Oppnevninger

Likestillingsutvalget

Sentralstyret har oppnevnt følgende medlemmer til likestillingsutvalget for perioden 1.1. 2006 – 31.12. 2007: Catarina Falck, Inger Kristin Aase, Tom Sundar, Torsten S. Johnsen, Ida Neergaard Sletten. Varamedlemmer: Espen Huldt-Nystrøm og Hanne Undlien.

Rettshjelpsutvalget

Martin Lindblad er oppnevnt som medlem av rettshjelpsutvalget for Sjur Lehmanns gjenværende funksjonstid i utvalget.

Menneskerettighetsutvalget

Eline Thorleifsson er oppnevnt som leder av utvalget. De øvrige medlemmene er: Bjørn Blomberg,Kristian Hagestad, Birgit Lie og Arvid J. Nedal. Funksjonstiden er fra 1.1. 2006 – 31.12. 2007.

Kommunal Kompetanse

Einar Skoglund er oppnevnt som Legeforeningens representant i styrt i Kommunal Kompetanse fra 1.1. 2006 etter Hans Asbjørn Holm som pensjoneres fra samme dato. Bjørn Oscar Hoftvedt er oppnevnt som vararepresentant.

Utdanningsfond I

Følgende er oppnevnt til Utdanningsfond I for perioden 1.1. 2006 – 31.12. 2009: Bjørg N. Sørensen (leder), Anne Kristine Hetta (Ylf), vara: Anne Kristine Fagerheim, Ole Richard Haavet (Aplf), vara: Marie Hellevik, Bjørn Halvorsen (Of), vara: Helge Haarstad, Kirsti Ytrehus (LVS), vara: Amund Gulsvik, Anders Smith (LSA), vara: Gunnar Tellnes, Roy Bremnes (De medisinske fakultetene), vara: Niels Christian Stenklev. Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner medlem og varamedlem senere.

Turnusrådet

For perioden 1.1. 2006 – 31.12. 2007 er følgende medlemmer valgt til Legeforeningens turnusråd: Sjur Lehmann, leder, Christian Siva (Ylf), vara: Anne Kristine Fagerheim. Bjørn Ove Kvavik (Ylfs kontor), vara: Liv Marit Fagerli. Gunhild Sundal (Aplf), vara: Kari Sollien Øfstaas. Inge Glambek (Of), vara: Inger Kristin Aase. Vegard Vige (LSA), vara: Svein Zander Bratland. Torstein Schrøder Hansen (Nmf), vara: Gard Eirik Jørgensen. Åse Brinchmann-Hansen (Legeforeningens sekretariat), vara: Øydin Rinde Jarandsen. De medisinske fakultetene har foreslått følgende representanter: Professor Andreas Rydning, Universitetssykehuset i Akershus og professor Truls Myrmel, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø. Turnusrådet velger selv nestleder blant medlemmene. Det velges ikke varamedlem for leder.

Anbefalte artikler