Bruk av kondom hindrer herpes

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Hyppig bruk av kondom reduserer risikoen for genital herpes simplex-infeksjon.

Dataprodusert illustrasjon av herpes simplex-virus. Foto Science/GV-Press

I få studier er det undersøkt om bruk av kondom har sammenheng med herpes simplex-virusinfeksjon. I en kohortstudie fra USA deltok over 1 800 personer som hadde høy risiko for herpesinfeksjon (definert som over fire seksualpartnere eller en seksuelt overførbar sykdom i løpet av det foregående året) (1).

118 personer ble infisert med herpes simplex-virus type 2. I multivariate analyser hadde de som rapporterte hyppig bruk av kondom lavere infeksjonsrisiko enn de som bare sjelden brukte kondom (hasardratio 0,74; 95 % KI 0,59 – 0,95). 19 personer ble infisert med herpes simplex-virus type 1, men her ble det ikke påvist noen sammenheng med kondombruk.

– Studien bekrefter at kondom reduserer risikoen for infeksjon med herpes simplex- virus type 2, som vanligvis er den genitalt overførte typen, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

– Men også blant dem som brukte kondom konsekvent, ble det sett smitte. Deltakerne i studien var unge voksne med høy risiko. En insidens på over 5 per 100 personer per år viser at herpesinfeksjoner er svært hyppige. Heldigvis er det de færreste som noen gang får noen plager med infeksjonen. Likevel er budskapet greit: Hvis man vil unngå genital herpes, bør man alltid benytte kondom ved sex med personer som kan være smittet, sier Aavitsland.

Anbefalte artikler