Viktig om familie og formering

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forbes, Scott

  A natural history of families

  231 s, ill. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005. Pris USD 28

  ISBN 0 - 691-09482-9

  Scott Forbes er en anerkjent evolusjonær atferdsforsker med sterk interesse for familieprosesser hos mennesker og dyr. I denne boken trekker han opp et perspektiv på prosesser i forbindelse med familiedanning og formering som er av stor relevans for medisinsk fagdebatt, blant annet om prosesser knyttet til svangerskap, abort, assistert befruktning og problemer i familier som ikke fungerer slik majoriteten av samfunnet ønsker. Hvorfor er spontanaborter vanlig, mens tvillingfødsler forekommer sjelden. Hvorfor opptrer fødselsdefekter og tvillingfødsler hyppigere hos eldre enn hos yngre mødre? Hvorfor oppstår fenomener som svangerskapsubehag, svangerskapsdiabetes og preeklampsi? Viktig forståelse om oss som art kommer frem gjennom fremstillingen av hvordan og hvorfor de samme prosesser skjer hos andre arter. Bokens veksling mellom å diskutere mennesket og andre organismer gjør den underholdende og tankevekkende å lese. Hvem synes ikke det kan være interessant å skjønne den evolusjonære logikken bak fenomener som at babyhaier, hyener og pelikaner dreper sine søsken eller at biller og mus dreper nyfødte (infanticid)? Selv om fenomenene sjelden utspiller seg like dramatisk hos vår egen art, er søskenkonkurranse et tema som går igjen i alle kulturer i nåtid og fortid.

  Sentralt for å forstå formering og familiedynamikk hos alle arter er å se hva slags ressurser (i vid forstand) som står til rådighet for foreldre og avkom i deres livsmiljø. Hos noen fuglearter legges for eksempel to egg, mens det aldri er mer enn én unge som til slutt flyr ut av reiret. Den andre blir enten drept av sitt større eller mer aggressive søsken, med eller uten hjelp fra foreldrene. Dette er arter som lever i miljøer der det kun er nok ressurser til å fostre opp én unge. Det andre egget er kun en «reserve» dersom det første egget ikke klekker eller den første ungen har en defekt. Hos andre arter legges også to egg, men her kan utfallet av dynamikken i reiret avhenge av ressurstilgangen. Lite ressurser betyr én overlevende unge, mens mye ressurser betyr at to unger flyr ut av reiret. Det å ha reserver og å sette på flere avkom enn det som til slutt har livets rett ressursmessig, er en strategi som observeres hos alt fra planter til mennesket.

  Boka består av 13 velskrevne kapitler og en liste over utvalgt litteratur. For hvert kapittel er litteraturen sortert under temaer, hvilket gjør den oversiktlig for fagfolk som vil sjekke hovedkildene.

  Forbes viser hvorfor det er lite fruktbart å forsøke å forstå formering og familiedynamikk uten et evolusjonsperspektiv. Hvis du har lurt på hvorfor det fødes relativt få eneggede tvillinger hos mennesket, eller hvorfor det hos andre arter kan være hensiktsmessig å spise sitt eget avkom, er definitivt A natural history of families noe for deg. Hvis du synes det er spennende å lære om atferden til fugler og pattedyr, eller selv planlegger å bli forelder eller besteforelder, er det kun én ting å meddele: Løp og kjøp, og utvid perspektivet om temaer som angår oss alle!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media