Ingen vidunderkur mot overvekt

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legemidlet sibutramin mot overvekt er mest effektivt i kombinasjon med diett, livsstilsforandring og atferdsterapi.

  I USA er det gjennomført en studie av effekten av legemidlet sibutramin i behandlingen av overvekt (1). Studien pågikk i ett år med 224 pasienter (180 kvinner) i alderen 18 – 64 år med kroppsmasseindeks 30 – 45 kg/m². Før intervensjonen ble deltakerne foreskrevet en balansert diett på ca. 5 000 – 6 300 kJ (1 200 – 1 500 kcal) per dag.

  Deltakerne ble randomisert til ett av fire opplegg: subitramin, livsstilspåvirkning i grupper, subitramin kombinert med livsstilspåvirkning i grupper, eller subitramin og en kortere livsstilspåvirkning. Pasientene i kategori 2 og 3 deltok i 30 terapisesjoner à 90 minutter med spesialutdannede psykologer, i grupper med 7 – 10 deltakere. Pasientene i kategori 4 fikk åtte behandlinger i 10 – 15 minutter av lege/sykepleier uten spesialkompetanse i behandling av overvekt.

  Pasienter som fikk legemiddel i kombinasjon med omfattende livsstilspåvirkning gikk gjennomsnittlig ned 12 kg i vekt. Det var signifikant mer enn i noen av de andre kategoriene (5 – 7,5 kg).

  – Studien omhandler et forsømt område med få behandlingstilbud i Norge, sier postdoktorstipendiat Bård Kulseng, St. Olavs Hospital. Gruppebehandling kan være effektivt, men studien sier for lite om innholdet til at den kan overføres til klinisk praksis, eller legges til grunn for å sammenlikne ulike behandlingsopplegg og utvikle nye.

  – Det trengs behandlingssentre i kommunene for å hjelpe pasientene med livsstilsendring og behandlingsprogrammer med sikker og langvarig effekt for å forebygge komplikasjoner relatert til overvekten. Målrettet, differensiert forebygging og behandling må være målet for videre forskning, i tillegg til en dypere innsikt i mekanismer som ligger bak utvikling av overvekt (2), sier Kulseng.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media