Stor feiring av Tidsskriftets 125 første år

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Over 300 leger, redaktører og andre fagfolk var samlet i Oslo da Tidsskriftet feiret sitt 125-årsjubileum. Mange hadde kommet langveisfra for å delta, og flere store navn stod på talerlisten.

  Blant dem var sjefredaktørene i tre av de fem største generelle medisinske tidsskriftene: Harold Sox fra Annals of Internal Medicine, Jeffrey Drazen fra New England Journal of Medicine og Catherine DeAngelis fra JAMA. De tre var, i likhet med åtte andre redaktører, i Norge i forbindelse med et møte i den internasjonale komiteen for redaktører av medisinske tidsskrifter – den såkalte Vancouver-gruppen. I tillegg til Tidsskriftets redaktør Charlotte Haug består gruppen av sjefredaktørene i 11 andre internasjonale og nasjonale medisinske tidsskrifter. De fleste redaktørene forlenget oppholdet i to dager for å bli med på feiringen av det norske legetidsskriftet.

  Høytidelig feiring

  Høytidelig feiring

  125-årsjubileet ble feiret mandag 9. januar på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo. Det var lagt opp til et variert program, med innlegg, debatter, prisutdelinger og kunstneriske innslag, etterfulgt av en mer høytidelig mottakelse.

  Føler seg lurt av industrien

  Føler seg lurt av industrien

  Jeffrey Drazen og Cathy DeAngelis deltok i en debatt om medisinske tidsskrifter og legemiddelindustrien. Begge gav sterkt uttrykk for at de følte seg lurt av legemiddelindustrien. De siktet da særlig til COX-2-sakene, hvor det har vist seg at medikamentene Vioxx og Celebra verken er så effektive eller ufarlige som man først kunne få inntrykk av. Pfizers CLASS-studie ble publisert i JAMA i 2000 og Mercks VIGOR-studie ble publisert i New England Journal of Medicine samme år. Begge studiene viste seg å være manipulert på ulike måter. Både Drazen og DeAngelis uttrykte bekymring over at legemiddelfirmaene de siste årene har begynt å designe studier for å få resultatene de ønsker og dermed tjene mer penger.

  – Det siste tiåret har legemiddelindustrien gått fra å være forskningsorientert til å bli markedsorientert, sa DeAngelis. Som eksempel på hvor langt det er kommet, fortalte hun at det nå er 90 000 legemiddelkonsulenter i USA, det vil si omtrent én selger per sjuende lege. Hun beskrev forholdet mellom industrien og tidsskriftene som et ekteskap som ikke alltid føles så bra, men som ikke kan brytes. Hun understreket likevel at legemiddelindustrien gjør en svært viktig jobb, og at de fleste tross alt har gode og ærlige hensikter.

  Enig i kritikken

  Enig i kritikken

  Henrik Lund, visepresident i AstraZeneca, erkjente at tilliten til legemiddelindustrien dessverre har sunket de siste årene. Han sa seg også enig i at det per i dag er for mange legemiddelkonsulenter.

  – Dette er noe alle i bransjen er enige om, men ingen tør likevel kutte blant sine egne, sier Lund.

  Han mener utfordringen når det gjelder industriens forhold til tidsskriftene ligger i at den tradisjonelle kommersialiseringen blir så viktig at den går gradvis over i vitenskapen.

  – Kontakten mellom industri og lege må baseres på vitenskapelige og etiske kriterier. Det blir mer og mer viktig når det kommersielle trykket er så sterkt som det er i dag, sa Lund.

  Håper på en ny æra

  Håper på en ny æra

  I salen satt blant andre Grethe Aasved og Sverre Mæhlum, henholdsvis direktør for samfunnskontakt og medisinsk direktør i Pfizer. De mener begge det er viktig å sette søkelyset på dilemmaene rundt inntekter og resultater, og håper man snart går inn i en ny æra, med ryddigere samhandling og ny åpenhet.

  – Det er synd at man i noen tilfeller blir beskyldt for å ha en skjult agenda, uansett hva man sier, sa Mæhlum til Tidsskriftet.

  Avhengig av hverandre

  Avhengig av hverandre

  Det var naturlig nok de medisinske tidsskriftene som var hovedtema under jubileumsfeiringen. Assisterende direktør i Helsetilsynet Geir Sverre Braut, administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Øst og journalist i Aftenposten Anne Hafstad, holdt hver sine innlegg om fagmyndighetenes, helsetjenestens og massemedienes forhold til fagtidsskriftene. De kom alle med klare utfordringer og oppfordringer til Tidsskriftet, men var enige om at alle partene er gjensidig avhengig av hverandre.

  En ungdom

  En ungdom

  Tidsskriftets 125 år til tross, redaktør Charlotte Haug ønsker ikke å se på bladet som en gammel mann, men tvert imot som en ungdom – helt i startfasen av livet. Hvorvidt nasjonale ikke-engelskspråklige tidsskrifter har en fremtid, kan du lese mer om i saken Lenge leve nasjonale tidsskrifter på side 290.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media