Thoraxkirurgi for viderekomne og for dem som vil bli det

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Franco, Kenneth L.

  Putnam Jr., Joe B.

  Advanced therapy in thoracic surgery

  2. utg. 548 s, tab, ill. London: BC Decker, 2005. Pris USD 88

  ISBN 1 -55009 -080-1

  Formålet med boken er å oppsummere detaljert fremskrittene i thoraxkirurgi og å utdype områder og behandlingsteknikker som ennå ikke er utbredt i daglig behandlingspraksis. Første utgave kom i 1998. 82 eksperter i kirurgi og anestesiologi fra Nord-Amerika har bidratt.

  Det er 44 kapitler innen spesielle emner i ikke-kardial thoraxkirurgi. Flere av kapitlene er som i en lærebok i diagnostikk og behandling. Men dette er ikke en tradisjonell, altomfattende lærebok. Det er en bok for thoraxkirurger som her kan få repetert basale kunnskaper og samtidig bli oppdatert. Hva de fleste vil kalle avansert thoraxkirurgi er grundig behandlet. Også emner som er på siden av det rent kirurgiske er omtalt, som for eksempel hemoterapi. Det er fortsatt ikke tilgjengelig gode erstatninger for blod. Anestesi og smertelindring har et fyldig kapittel.

  Neoadjuvant behandling, stråler og/eller kjemoterapi før operasjonen, gir bedret overlevelse ved middelstore tumorer med lymfeknutespredning. Man håper at denne behandlingen skal kunne hjelpe ved andre stadier av kreftsykdommen. De seneste resultater blir analysert. Kirurgi har sin plass ved småcellet lungekreft med små tumorer uten lymfeknutespredning.

  Genterapi har ikke hatt gjennombrudd i lungekreftbehandlingen, men oversikten er opplysende. Ellers blir vi oppdatert på mekanisk lungestøtte (ECMO/ECLA) og utviklingen av kunstige lunger (her er det et stykke igjen). Transplantasjonsteknikker og problemene rundt lungetransplantasjoner vies stor plass. Trombektomi ved pulmonal hypertensjon på tromboembolisk grunnlag er nede i 5 % mortalitet ved engasjerte sentre. Kirurgi ved alle slags tumorer, cyster, infeksjoner, karanomalier og misdannelser i lunge og brystvegg er behandlet.

  Bildediagnostikk ved positronemisjonstomografi, PET-scan, er avspist med noen få linjer. Avspeiler det en sunn skepsis til en kostbar metode?

  I kapitlet om lim og adhesiver er ikke kolagenmatter med fibrinogen/trombin omtalt. Disse har flere av oss erfart er gode ved vanskelige lekkasjer.

  I motsetning til i hjertekirurgien har databaser med angivelse av risikojustert mortalitet manglet i generell thoraxkirurgi. I 2002 laget Society of Thoracic Surgeons en base. I Norge er en slik base etablert av Norsk thoraxkirurgisk forening ved overlege Steinar Solberg.

  Hvert kapittel har en fyldig litteraturliste, men dessverre ikke alfabetisk. Indeks er god, og med boken på en medfølgende CD blir søking lett.

  Boken er i stort format, solid innbundet med tydelige strektegninger og gode svart-hvitt-fotografier av preparater og av røntgenbilder. De tekniske illustrasjonene er gode. Alle thoraxkirurger vil ha glede av boken. Den egner seg for alle avdelinger hvor det drives opplæring i thoraxkirurgi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media