Støtter fast bidrag for prevensjonsmidler

Fra sentralstyret Møte 9.12.2005
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Myndighetene ønsker å gi unge jenter en fast bidragssats til prevensjonsmidler. Legeforeningen hadde foretrukket at alle prevensjonsmidler var gratis.

  Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å gi kvinner i alderen 16 til og med 19 år en fast bidragssats til dekning av utgifter til prevensjonsmidler. Legeforeningen støtter i en høringsuttalelse forslaget fremfor en ordning med en positivliste over godkjente midler, som departementet tidligere har foreslått. En positivliste ville ha tvunget kvinnene til å betale fullt ut selv, dersom de ønsket å bruke et prevensjonsmiddel som ikke er oppført på listen. Positivlisten ville dessuten ikke ha omfattet dyrere eller moderne prevensjonsmidler som p-ring eller p-plaster.

  Legeforeningen mener at en ordning med fast bidragssats gir kvinnene bedre muligheter til selv å velge hvilket prevensjonsmiddel de vil bruke. Med en slik ordning vil alle prevensjonsmidler bli delvis eller helt betalt av det offentlige, ved at de unge kvinnene vil få en fast bidragssats uavhengig av hvilket prevensjonsmiddel de velger.

  Legeforeningen beklager at myndighetene ikke vil prioritere gratis prevensjonsmidler til kvinner mellom 16 til og med 19 år. Norge har et høyt antall tenåringsaborter sammenliknet med andre europeiske land, og for å redusere tenåringsabortene, mener foreningen at det beste vil være at alle prevensjonsmidler er gratis. Med en fast sats vil om lag 19 000 brukere måtte betale egenandeler for å fortsette med prevensjonsmidler som p-plaster og p-ring.

  Foreningen mener at unge kvinner er en prisfølsom gruppe, og også en krevende gruppe å få til å bruke visse prevensjonsmidler. Kostnadene for de mest moderne midlene blir derfor trolig for høye til å være reelle alternativ. Dermed kan egenbetaling gi risiko for dårligere prevensjonsbruk og et økende antall aborter, mener Legeforeningen.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=89034

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media