Har nasjonale tidsskrifter en fremtid?

    ()

    sporsmal_grey_rgb
    Artikkel
    Tordis Sørensen Høifødt, psykiatrisk avdeling Åsgård, Universitetssykehuset Nord-Norge

    Tordis Sørensen Høifødt, psykiatrisk avdeling Åsgård, Universitetssykehuset Nord-Norge

    – Jeg tror absolutt de nasjonale medisinske tidskriftene har en fremtid. På en måte vokser vi med Tidsskriftet, siden vi allerede mottar det som studenter. Jeg tror veldig mange har et personlig forhold til Tidsskriftet og at de fortsatt vil ønske å motta det i papirversjon. Samtidig tror jeg det er viktig at vi lærer oss å lese det og bruke det, og at vi setter kunnskapen vi tilegner oss, ut i praksis. Her tror jeg vi har mye å hente, sier Høifødt.

    Hans Kristian Bakke, allmennlege og tidligere president i Legeforeningen

    Hans Kristian Bakke, allmennlege og tidligere president i Legeforeningen

    – Jeg mener at så lenge Tidsskriftet formidler rene faglige vurderinger av medisinske spørsmål for praktiserende leger med høy grad av legitimitet og troverdighet, vil det være ettertraktet som primær kilde til kunnskap. Det er ingen som kan trekke på samme faglige ressurser som Tidsskriftet over tid. Jeg tror ikke Internett vil kunne overta helt, sier Bakke.

    Anna Stavdal, allmennlege, Oslo

    Anna Stavdal, allmennlege, Oslo

    – Jeg tror tidsskriftene har en fremtid. Selv om det blir mer konkurranse fra Internett og mer publisering der, er det av stor verdi å ha et felles forum hvor du kan uttrykke både faglige og helsepolitiske standpunkt. Det er også en trend at helsevesenet blir mer spesialisert og mer fragmentert, så da er det viktig at alle leger uansett arbeidssted føler at de er en del av et samlet helsevesen og at de har en felles arena å uttrykke seg i. Det blir ikke det samme å lese for eksempel New England Journal of Medicine som det norske legetidsskriftet.

    Professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

    Professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

    – Jeg mener det ikke er tvil om at det er behov for de nasjonale tidsskriftene også i fremtiden. Jeg er usikker på om de vil forbli papirbasert, men tror også det vil bli andre bruksmåter på Internett. Vi blir overlesset med informasjon og blir lei av det. Papirtidsskriftene kan bli redningen, sier Westin.

    Even Trygve Hansen, administrerende direktør i Fagpressen

    Even Trygve Hansen, administrerende direktør i Fagpressen

    – Jeg mener fagblader er i særklasse når det gjelder vedlikehold og formidling av kunnskap. Det er også helt klare utviklingstrekk som viser at tidsskriftenes muligheter til å kombinere papir- og nettutgaven stadig styrkes. I en situasjon der både yrker og andre interesser stadig blir mer spesialisert og nisjepreget, vil også fagblader og tidsskrifter videreutvikle seg, sier Hansen.

    PDF
    Skriv ut

    Anbefalte artikler

    Laget av Ramsalt med Ramsalt Media