I søkelyset

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Mandag 9. januar 2006 markerte Tidsskriftet sitt 125-årsjubileum – og feiret både medisinske tidsskrifter og norske leger og forskere (s. 288 – 92). Fire dager senere, på fredag den 13., ble det klart at en av forskerne som var blitt hedret med en pris under jubileumsfeiringen, hadde forfalsket grunnlagsmaterialet i en originalartikkel i The Lancet. Fra da av har et søkelys av en helt annen karakter vært rettet mot den medisinske forskningen og tidsskriftene. Paradoksalt nok vitner også denne negative oppmerksomheten om betydningen av kvalitativt god medisinsk forskning og publisering.

Anbefalte artikler