Forskningsinstitutt eller Senter for synsing?

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hva driver de på med på Legeforeningens forskningsinstitutt? Etter at instituttet har satt sitt navn under publikasjoner der det trekkes konklusjoner fra meget lave svarprosenter, 58 % (1) og 48 % (2), kommer en meget uklar kronikk i Aftenposten 10.9. 2005 med tittelen: Helsebudsjettet bør begrenses (3). Kanskje en forståelig avklaring når instituttsjefen i Dagens Medisin skriver at instituttet i økende grad vil benytte kvalitative metoder (4).

  Kronikken i Aftenposten desinformerer og forvirrer publikum og helsepolitikere. Derfor er det ikke rart at forfatternes ønske om debatt ble møtt med den absolutte taushet. Mye i kronikken er udiskutabelt, som for eksempel at vi burde være mer fornøyd i Norge og heller bruke mer på de enorme problemene i utviklingslandene, og at vi bruker mye ressurser på bagatellmessige helseplager, til dels luksusmedisin. Forfatterne mener vi i Norge har altfor sjenerøse helsebudsjetter, og at vi bør fordele ressurser til «hvor vi får mest igjen i form av helseforbedring og omsorg» (3). Så kommer en farlig uttalelse: «Dersom nytten er liten i forhold til kostnaden, bør ressursene brukes på annen måte» (3). Hvordan kan ikke en slik uttalelse tolkes! Forebyggende helsearbeid har ikke forfatterne mye sans for. De kaller det «et tveegget sverd». Er poliovaksinen et tveegget sverd? Er kampen mot tobakksbruk et tveegget sverd?

  Mine mange spørsmål kommer sent, fordi mitt opprinnelige innlegg ble liggende ubesvart i redaksjonen i to måneder og så refusert. Jeg har blitt nødt til å korte ned spørsmålene slik:

  • Stiller instituttledelsen seg bak innholdet i kronikken?

  • Jeg antar at kronikken bygger på forskningsresultater fra instituttet – hvilke?

  • Dere mener at helsevesenet bruker ressursene feil. Hvilke helsetiltak bør avvikles eller nedprioriteres?

  • Mener dere at forebyggende helsearbeid bør få mindre ressurser? Hva mener dere er forebyggende og helsefremmende arbeid?

  • Hva sier dere til de mange helseforetak som må be om tilleggsbevilgninger og må gå til nedbemanninger og kutt i omsorgstiltak?

  Jeg vil råde forskere til å lese grundig den viktige publikasjonen fra Fries og medarbeidere (blant annet den tidligere amerikanske helsedirektøren Everet Koop) fra 1993, hvor de særlig fremhever betydningen av tiltak mot tobakksbruk som ett av flere tiltak som vil redusere etterspørselen av helsetjenester (5) og derved frigjøre ressurser for helsetjenesten. Denne tilnærmingen burde interessere Legeforeningens forskningsinstitutt.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media