Instruktivt om kunst i medisinsk utdanning

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Powley, Elaine

Higson, Roger

The arts in medical education

A practical guide. 140 s, ill. Oxon: Radcliffe Publishing, 2005. Pris GBP 40

ISBN 1- 85775-626- 6

Boken The arts in medical education er skrevet som en praktisk veileder i bruk av kunst innen medisinsk utdanning. Begge forfatterne er erfarne engelske allmennpraktikere som har invitert to andre fagpersoner til å skrive innledningen og et kapittel om uttrykksterapi. Boken bygger på forfatternes erfaringer som veiledere og kursledere innen spesialistutdanningen i allmennmedisin. De sier kort at de opplever at kunst bidrar til å gjenopprette balansen mellom anvendelsen av vitenskapelig kunnskap og prosedyrer på den ene siden og det å forholde seg til pasienters historier, miljø og erfaring med sykdom på den andre. Stort mer ønsker de ikke å si for å legitimere sitt prosjekt som er helt uten festtaler eller høytsvevende filosofiske utsagn. Forfatterne går derimot rett på sak med det mål for øye å si noe om «how to do it».

Boken omhandler mange ulike kunstuttrykk som litteratur, lyrikk, musikk, billedkunst, skulpturer og andre kunstverk i omgivelsene, film og drama. Forfatterne gir konkrete råd og anvisninger for hva ved disse uttrykkene de mener er viktig i undervisning, og boken har flere eksempler på hvordan man kan bruke ulike kunstverk for å nå målet. Musikkeksemplene finner man på en egen CD som følger med boken. Forfatterne gjør det klart at de ikke har noen ambisjon om å gi en fullstendig oversikt over alle aktuelle kunstverk. Rådet er at leseren selv må oppsøke kunsten og ta i bruk det man finner meningsfullt ut fra egne forutsetninger.

Det tiltalende med denne boken er at den tar oss med rett inn i undervisningssituasjonen på en instruktiv og konkret måte. På den annen side savner jeg noe mer stoff om hvilke erfaringer forfatterne sitter inne med og den pedagogiske tenkning eller teori de legger til grunn for sin tilnærming og sine anvisninger. De skriver lite om seire og nederlag i sin egen undervisning og omtaler heller ingen annen faglitteratur på feltet. Alt i alt fremstår The arts in medical education som et forfriskende og nyttig bidrag om bruk av kunst innen medisinsk utdanning.

Anbefalte artikler