Håndbok for veiledningsgrupper

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Den første delen av en ny håndbok for veiledningsgrupper i allmennmedisin er nå ferdig.

Boken er utarbeidet av Legeforeningens fire utdanningskoordinatorer som har ansvar for å utdanne nye veiledere og få i gang veiledningsgrupper (1). Disse er Bente Aschim og Sverre Lundevall, Kristin Prestegaard og Peter Prydz.

– Vi har i mange år hatt et nært samarbeid, og det var derfor naturlig for oss å ta oppgaven med å lage en ny utdanningshåndbok, sier Sverre Lundevall. – Vi ønsket å bruke mulighetene som ligger i Internett, men samtidig er mange glade for å ha en papirversjon. Derfor lager vi begge deler, sier han.

– Første del av håndboken handler om å arbeide i grupper. Det er viktig med et godt kollegialt miljø i veiledningsgruppene, sier han. – Da blir det et klima for læring hvor deltakerne kan tilegne seg kunnskap, utveksle faglige erfaringer og samtidig dele de krevende sidene ved legerollen: Hvordan skal vi innrette oss for å følge med faglig og holde hva vi lover uten å drukne i arbeid og hvordan kan vi få frem det beste i oss til hver enkelt pasient? Veilederne spiller her en nøkkelrolle. Uten å dominere eller gå inn i en lærerrolle skal de få frem en god arbeidsmåte. Spesielt er de første møtene viktige, siden mønsteret raskt danner seg.

Men like viktige som veilederne er hver enkelt deltaker. Uten egenaktivitet blir det lite læring, og boken er derfor skrevet like mye for deltakerne som for veilederne. På kursene i veilederutdanningen har Legeforeningen i mange år brukt cand.paed Terje Pettersen. Hans tenkemåte og pedagogiske grep er med hele veien i den nye håndboken.

– Vi har valgt å vise det meste med eksempler, sier Sverre Lundevall. – Forbildet har vært en god kokebok med «oppskrifter» og illustrasjoner som gjør at leseren får lyst til å «lage maten».

– Arbeidet med andre del av håndboken pågår for fullt. Denne skal beskrive opplegg for temamøter og klinikkmøter i veiledningsgruppene. Har du erfaringer eller synspunkter? Kontakt hovedredaktøren: sverre.lundevall@legeforeningen.no

Den forrige utdanningshåndboken fra 1996 trykkes ikke lenger, men kapitlene om temamøter og klinikkmøter finner du på: www.legeforeningen.no/?id=45101

Anbefalte artikler